Η Revival αντιλαμβάνεται την σημασία της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών σας συστημάτων και την ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών σας. Για το λόγο αυτό σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικής συνέχειας (Backup & Recovery Solutions) και γρήγορης ανάκαμψης λειτουργίας κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών των πληροφοριακών σας συστημάτων σε περίπτωση φυσικών ή άλλων καταστροφών .

 •   Κεντρικό:
  Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, Αθήνα
 •   Υποκατάστημα:
  Λένορμαν 194 - 196, Αθήνα
 •   210 5156800 | 210 5150275
  210 5150276 | 210 5130015
 •   210 5157516
 • info@revivalsa.gr

Social Media

Θα μας Βρείτε