Το βασικότερο κριτήριο μείωσης κινδύνων από τη διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι η ύπαρξη συνεκτικών σχεδίων απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών υποδομών.

Η Revival προσεγγίζει ολιστικά το σχεδιασμό των πληροφοριακών υποδομών - Προσφέρει εναλλακτικά σενάρια για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων.

Η πολιτικές ανάκαμψης επικεντρώνονται στις στρατηγικές, διαδικασίες και αρχιτεκτονικές των πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό την γρήγορη ανάκαμψη λειτουργίας κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών σε περίπτωση καταστροφών.

Tο κάθε εναλλακτικό σενάριο υλοποίησης λύσεων BCP/DR,  αφενός λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε κίνδυνο (Risk Exposure) που πιθανά εκτίθεται ο εκάστοτε οργανισμός, αφετέρου το επίπεδο εξασφάλισης που προσφέρει η κάθε λύση.

 

 •   Κεντρικό:
  Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, Αθήνα
 •   Υποκατάστημα:
  Λένορμαν 194 - 196, Αθήνα
 •   210 5156800 | 210 5150275
  210 5150276 | 210 5130015
 •   210 5157516
 • info@revivalsa.gr

Social Media

Θα μας Βρείτε