Η Revival αντιλαμβανόμενη την σημασία της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών σας συστημάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικής συνέχειας (Backup & Recovery Solutions) σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σας διακόπτεται λόγω φυσικών ή άλλων καταστροφών.

Τα κύρια πλεονεκτήματα μίας τέτοιας υπηρεσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Οικονομική λύση ανάκαμψης με κόστος προσαρμοσμένο στα μέτρα σας.
 • Δυνατότητα λύσης υψηλής διαθεσιμότητας δεδομένων.
 • Ανάκαμψη των πληροφορικών συστημάτων σύμφωνα με την επιχειρηματική πολιτική της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.
 • Υποστήριξη σε περίπτωση καταστροφής: Αποκατάσταση των λειτουργιών στο εναλλακτικό κέντρο και επαναφορά της λειτουργίας της Επιχείρησης.
 • Δυνατότητα δοκιμών ανάκτησης του συστήματος παραγωγής.
 • Παροχή ασφαλής φύλαξης ψηφιακών δεδομένων, εκτός έδρας, με γρήγορη και αξιόπιστη ανάκτηση.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας σε τεχνικά θέματα και διαδικασίες ανάκαμψης.
 • Άμεση τεχνική βοήθεια.
 •   Κεντρικό:
  Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, Αθήνα
 •   Υποκατάστημα:
  Λένορμαν 194 - 196, Αθήνα
 •   210 5156800 | 210 5150275
  210 5150276 | 210 5130015
 •   210 5157516
 • info@revivalsa.gr

Social Media

Θα μας Βρείτε