Υπάρχουν πολλοί τρόποι... Κάποιες φορές αρκεί μόνο ένας!
Υπάρχουν πολλοί τρόποι... Κάποιες φορές αρκεί μόνο ένας!
Υπάρχουν πολλοί τρόποι... Κάποιες φορές αρκεί μόνο ένας!
Υπάρχουν πολλοί τρόποι... Κάποιες φορές αρκεί μόνο ένας!

Η στροφή των εταιρειών στη λύση του outsourcing δεν είναι καινούργια και φαίνεται να βρίσκεται ολοένα και πιο συχνά στην κορυφή των διαθέσιμων πρακτικών που τελικά αυτές εμπιστεύονται. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγουν την ανάθεση διαδικασιών και λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο να προαχθεί η καινοτομία, η δημιουργικότητα και οι υψηλές αποδόσεις που σχετίζονται άμεσα με τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας και την κερδοφορία της. Τέτοιες λειτουργίες μπορεί να αφορούν το facility των εταιρειών, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις νομικές υπηρεσίες και πλήθος άλλων.

 

 •   Κεντρικό:
  Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, Αθήνα
 •   Υποκατάστημα:
  Λένορμαν 194 - 196, Αθήνα
 •   210 5156800 | 210 5150275
  210 5150276 | 210 5130015
 •   210 5157516
 • info@revivalsa.gr

Social Media

Θα μας Βρείτε