10+1 παροχές και φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
10+1 παροχές και φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τα κλιμάκια των Θεσμών αποδέχθηκαν την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών ότι, φέτος, θα επιτευχθεί ο βασικός δημοσιονομικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% επί του ΑΕΠ κι ότι το ίδιο θα επαναληφθεί το 2019. Οι δύο πλευρές, ναι μεν επαναβεβαίωσαν τα συμφωνηθέντα και ψηφισθέντα δημοσιονομικά μέτρα, συνολικού ύψους 2% επί του ΑΕΠ, για την περίοδο 2019-2020, αλλά επιβεβαίωσαν, επίσης, πως π ίδια συμφωνία επιτρέπει την εφαρμογή των λεγάμενων «δημοσιονομικών αντιμέτρων», συνολικού ύψους 2% επί του ΑΕΠ ή 3,6 δια ευρώ για το ίδιο διάστημα. Συνολικά, προβλέπονται 11 αντίμετρα, που θα εφαρμοστούν σταδιακά από τις αρχές του 2019.

Τα «αντίμετρα» του 2019 Από την πρώτη ημέρα του 2019, ξεκινά η εφαρμογή των πρώτων οκτώ αντιμέτρων:

1) Χορήγηση επιδόματος στέγασης σε 600.000 νοικοκυριά, με χαμηλά ετήσια εισοδήματα που διαμένουν σε μισθωμένες κατοικίες ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας

Το επίδομα θα χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα κοστίζει 600 εκατ. ευρώ ετησίους στον κρατικό προϋπολογισμό.

2) Εφαρμογή του προγράμματος «Βρεφονηπιακή Φροντίδα», για τπν επιδότηση τπς ίδρυσης, εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκαταστάσεων νέων μονάδων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων (από δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και από φορείς κοινωνικής οικονομίας), συνολικής δυναμικότητας έως και 45.000 θέσεων. Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα φθάνει έως και τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

3) Εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές φτωχών νοικοκυριών, κατόπιν επιλογής γεωγραφικών περιοχών, με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Η ετήσια δαπάνη έχει εκτιμηθεί στα 190 εκατ. ευρώ.

4) Αύξηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων. Η επιπλέον δαπάνη ανέρχεται ετησίως σε 260 εκατ. ευρώ.

5) Εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας για στοχευμένες ομάδες ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών ο Οργανισμός θα επιδοτείται κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπλέον 260 εκατ. ευρώ.

6) Διάθεση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού έως και 300 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας

7) Απαλλαγή ή σημαντική μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και 1.200 ευρώ, που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, θα καθοριστεί, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους.

Το μέτρο συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη έως και 240 εκατ. ευρώ ετησίως.

8) Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των κερδών των Ανωνύμων Εταιριών, των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών, καθώς και των λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων από το 29% στο 26%. Η μείωση θα ισχύσει για τις χρήσεις από 2019 και μετά.

 

Πηγή: FINANCE MARKET VOICE

Alfred - 360°