Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: 10 προγράμματα 600 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των μικρομεσαίων

Έτοιμο για την προκήρυξη 10 «εμβληματικών» χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο σχεδιάζει το αργότερο έως το τέλος του έτους να ενεργοποιήσει δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: «Εξοικονομώ κατ' οίκον» με αλλαγές!

Έρχεται το νέο πρόγραμμα (από τον Σεπτέμβριο), που αναμένεται να καλύψει 35.000-40.000 δικαιούχους.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Επιδότηση έως 50% σε παράγωγα αγροτικών προϊόντων

Ενισχύονται μη γεωργικά προϊόντα, όπως αιθέρια ελαία, αποστάγματα κα

Περισσότερα

Διευκολύνσεις για τους αναπτυξιακούς

[ τροπολογία ] Για τους προηγούμενους νόμους.

Περισσότερα

Απ' ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που προχωρούν μπροστά, μπορεί να αποδειχτεί αναπτυξιακή τράπεζα!

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, καινοτομίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Προδημοσίευση της δράσης για ενεργειακές εφαρμογές και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Ενίσχυση σχεδίων έρευνας και καινοτομίας.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Μεγαλύτερες επιδοτήσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Μεγαλύτερες επιδοτήσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Την επιβράβευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας προανήγγειλε η ειδική γραμματέας του υπουργείου Οικονομία.

Περισσότερα