Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ: Στο επίκεντρο μεταποίηση, τεχνολογία και αγροδιατροφή

Στο επίκεντρο μεταποίηση, τεχνολογία και αγροδιατροφή.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: 120 εκατ. για νέες τουριστικές ΜΜΕ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Το νέο πρόγραμμα του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Το νέο πρόγραμμα του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Επιδότηση έως 17.500 € για αναβάθμιση των κτιρίων!

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: «Φρέσκο» χρήμα από δύο νέα επενδυτικά ταμεία και το ΕΣΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεισφέρει με 400 εκατομμύρια στο Ταμείο Υποδομών και με 150 στο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: 10 προγράμματα 600 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των μικρομεσαίων

Έτοιμο για την προκήρυξη 10 «εμβληματικών» χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο σχεδιάζει το αργότερο έως το τέλος του έτους να ενεργοποιήσει δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: «Εξοικονομώ κατ' οίκον» με αλλαγές!

Έρχεται το νέο πρόγραμμα (από τον Σεπτέμβριο), που αναμένεται να καλύψει 35.000-40.000 δικαιούχους.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Επιδότηση έως 50% σε παράγωγα αγροτικών προϊόντων

Ενισχύονται μη γεωργικά προϊόντα, όπως αιθέρια ελαία, αποστάγματα κα

Περισσότερα