Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Α΄ κύκλος υποβολής προτάσεων για την ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Τριετές εθνικό σχέδιο δράσης για τα logistics

Στόχος η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Νέα αναπτυξιακά προγράμματα, με προίκα 50 εκατ. ευρώ για τα νησιά του Αιγαίου

Νέα αναπτυξιακά προγράμματα, με προίκα 50 εκατ. ευρώ για τα νησιά του Αιγαίου.

Περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Φτιάξτε το δικό σας οινοποιείο με επιδότηση έως 90%

Αιτήσεις έως 18 Αύγουστου επιδοτήσεις έως 90% για σύγχρονα οινοποιεία.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για νεοφυή επιχειρηματικότητα

Έρχεται νέο πρόγραμμα για νεοφυή επιχειρηματικότητα. Επιδότηση έως 60.000 ευρώ - Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις για τυροκομεία και γαλακτοκομικές εταιρίες

Αιτήσεις για νέο ΕΣΠΑ σε γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και τυροκομεία.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Xρηματοδότηση 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

Πώς θα λειτουργεί ο ανοιχτός καταπιστευματικός λογαριασμός για τους δικαιούχους εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

Περισσότερα