Tax News

Παράταση για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών.

Παρατείνονται μέχρι και τις 15 Φεβρουάριου οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που λήγουν ή έληξαν από τις 27 Ιανουάριου έως και τις 15 Φεβρουάριου 2017.

Περισσότερα

Κατώφλια 2017.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 ως τροποποιηθείς ισχύει, άρθρο 7 και 10 τα στατιστικά κατώφλια, τα οποία ισχύουν από 1/1/2017 έως 31/12/2017, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνονται ως εξής...

Περισσότερα

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Ε. για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπέγραψε χτες (31/1) εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα. Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής...

Περισσότερα

Πότε ισχύει το πρόστιμο για εκπρόθεσμη διακοπή.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι αμείβονταν με «μπλοκάκι» μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και επιθυμούν να προβούν σε παύση εργασιών, με ημερομηνία την 31/12/2016 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καμία συναλλαγή μέσα στο 2017, θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο 100 ευρώ, εφόσον η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνει μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή.

Περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες.

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργηθεί η υποχρέωση χιλιάδων αγροτών να μεταταχθούν από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ετοιμάζει το υπ. Οικονομικών. Η διάταξη θα αφορά αγρότες οι οποίοι, λόγω είσπραξης σημαντικού ύψους συνολικών ποσών επιδοτήσεων εντός του 2016 αναδρομικά για προηγούμενα έτη, ξεπέρασαν το όριο εισπραχθεισών επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία για την απαλλαγή από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Περισσότερα

Από σήμερα τήρηση βιβλίων για αγρότες.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν έως και σήμερα δηλώσεις ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών κ.λπ.) και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες -είτε κατ’ επάγγελμα είτε όχι- που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ απολαμβάνοντας πλήθους απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις.

Περισσότερα

Από σήμερα και σε «θολό τοπίο» τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές.

Σε «ασφαλιστικό τοπίο στην ομίχλη» έχει μετατραπεί η διαδικασία κατανόησης και ερμηνείας των εγκυκλίων του υπουργείου Εργασίας από επιχειρήσεις και εργαζομένους για τον υπολογισμό και τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών περίπου 250.000 αυτοαπασχολουμένων, επιστημόνων και μισθωτών που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, είτε βάσει σύμβασης είτε περιστασιακά. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να επικρατεί σύγχυση σε ασφαλισμένους, εργοδότες και επιχειρήσεις για τον υπολογισμό των εισφορών για κύρια ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και επικουρική ασφάλιση.

Περισσότερα

Οδηγός υποβολής αρχικών δηλώσεων για παρελθούσες φορολογικές χρήσεις.

Τη δυνατότητα υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και μετά για συγκεκριμένες δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, αλλά και για την υποβολή εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων μέσω του TAXIS.

Περισσότερα

Τι ισχύει για χρέη προς το Δημόσιο, πότε ακυρώνεται

Η ρύθμιση προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, καθώς και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων οφειλετών, αλλά των δύο πέμπτων αυτών που έχουν ειδικό προνόμιο. Οποιοσδήποτε από τους πιστωτές έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί σε δόσεις τριών μηνών. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναβιώνουν και οι απαιτήσεις.

Περισσότερα