Tax News

Τι ισχύει για χρέη προς το Δημόσιο, πότε ακυρώνεται

Η ρύθμιση προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, καθώς και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων οφειλετών, αλλά των δύο πέμπτων αυτών που έχουν ειδικό προνόμιο. Οποιοσδήποτε από τους πιστωτές έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί σε δόσεις τριών μηνών. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναβιώνουν και οι απαιτήσεις.

Περισσότερα

POS έως τα τέλη Ιουνίου ή πρόστιμο.

Γιατροί, δικηγόροι, εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και γενικότερα όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μέχρι το τέλος Ιουνίου μηχανήματα POS. Η σχετική απόφαση έχει πάρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργείων και αναμένεται η έκδοσή της την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι και τον Μάρτιο θα έχει εκδοθεί μία ακόμη απόφαση που θα αφορά τις λοταρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις κληρώσεις θα μετέχουν όλοι οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω καρτών.

Περισσότερα

Οι 12 κανόνες υπολογισμού των εισφορών

Την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι θα καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών μόνοι τους στο 26,95% (κύρια ασφάλιση και υγεία) ή στο 33,95% εάν προβλέπεται υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και στο 37,95% εάν υπάρχει ταυτόχρονα και εισφορά για εφάπαξ, προβλέπει η πρώτη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ που εκδόθηκε χθες. Η εγκύκλιος κωδικοποιεί σε 12 βασικούς άξονες πς νέες αρχές για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, τη βάση των ασφαλιστέων εισοδημάτων, καθώς και τις εξαιρέσεις του νόμου για όσους έχουν λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης.

Περισσότερα

Αναδρομική διαγραφή από το ΓΕΜΗ.

Τη διαδικασία αναδρομικής διαγραφής επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΈΜΗ) βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποιουν τον ν.3419/2005 περιγράφει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικομονίας και Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 74 του ν. 4443/2016 «I) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (...) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 232 Α’) εισάγονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν τον ν. 3419/2005 επιτρέποντας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, την αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ.

Περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα για το 2016. Ενδεικτικά παραδείγματα.

Σύμφωνα με την γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι. Όμως, αναφορικά με την έκπτωση των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών υπάρχει ρητή αναφορά στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 σχετικά με την έκπτωσή τους.

Περισσότερα

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που λαμβάνει, μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1007/2017, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες που λαμβάνει, μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Περισσότερα

Σε τρία στάδια η εγκατάσταση των POS.

Σε «δόσεις» θα υλοποιηθεί το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την πλήρη υιοθέτηση από την αγορά του πλαστικού χρήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το έγκαιρο χτίσιμο του αφορολόγητου από τους υπόχρεους και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Περισσότερα

Οι εισφορές που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εντός τον επόμενων ημερών καταφθάνουν τα πρώτα «ραβασάκια» για τις νέες εισφορές του 2017 στους εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το νέο τοπίο έχει ως κεντρικό πυλώνα το πραγματικό καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της ασφαλιστέας δραστηριότητας του προηγούμενου έτους.

Περισσότερα

Με τεκμήρια ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.

Με τον νόμο Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο επινόησε νέο τρόπο για να καλύψει τα ελλείμματα του Ασφαλιστικού, τα οποία προκαλούνται λόγω της υψηλής ανεργίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής. Τα ασφαλιστικά ταμεία εναρμονίζονται με την Εφορία όχι μόνο ως προς τον εισπρακτικό μηχανισμό τους, αλλά και ως προς τις πρακτικές με τις οποίες το Κράτος υπολογίζει τις απαιτήσεις του σε φόρους. Με το νέο σύστημα οι εργοδότες θα αναγκάζονται να πληρώνουν εισφορές όχι μόνο για τους εργαζομένους που έχουν προσλάβει, αλλά και για όσους το Κράτος θα ήθελε να απασχολούν!

Περισσότερα