Tax News

Αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις φορολογικών ελέγχων.

Με κατάρρευση απειλούνται οι συνεχείς παρατάσεις που δίνει κάθε χρόνο η πολιτεία στην παραγραφή φορολογικών ελέγχων και κυρώσεων και μαζί τους κινδυνεύουν να βρεθούν «στον αέρα» πολλές ελεγκτικές πράξεις και πρόστιμα που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές.

Περισσότερα

Απλουστεύονται οι τελωνειακές διαδικασίες.

Την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για την απαλλαγή από ΦΠΑ εγχώριων αγαθών σε φορολογική αποθήκη που προορίζονται για εφοδιασμό και εξαγωγή, κάτι που ισχύει για τα εγχώρια αγαθά εντός Ελεύθερης Ζώνης, αναμένει ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περισσότερα

Πως θα δηλωθούν εισοδήματα από ενοίκια.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2016 εισοδήματα από ακίνητα, ή έχουν παραχωρήσει δωρεάν κατοικία στα παιδιά τους ή τους γονείς τους ή διαθέτουν «κενά» ακίνητα, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εισπράξουν ενοίκια από την εκμίσθωση των ακινήτων τους θα πρέπει πριν την ηλεκτρονικό υποβολή του εντύπου Ε1 να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε2 (αναλυτικό κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα). Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλωθούν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο, τα ενοίκια που εισπράχθηκαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση.

Περισσότερα

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία.

Ωφελημένοι από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος θα είναι μόνο οι πολιτικοί, για τους οποίους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται έως 1.999 ευρώ και ταυτόχρονα προβλέπεται για πρώτη φορά έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ολόκληρης της δαπάνης που καταβάλλουν για την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων στα οποία ανήκουν.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικοί έλεγχοι.

Από το «κόσκινο» της εφορίας θα περάσουν οι καταθέσεις 1,2 εκατομμυρίων φορολογούμενων, καθώς τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης καταθέσεων και εισοδημάτων. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο σύστημα της ΑΑΔΕ καθώς μέσα σε 48 ώρες θα μπορούν να διεκπεραιώνονται οι έλεγχοι.

Περισσότερα

Η απόφαση για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Περισσότερα

Δεν φορολογούνται ακίνητα απόκτησης με χρησικτησία.

“Όχι” λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη φορολόγηση των ακινήτων που αποκτώνται με έκτακτη χρησικτησία (δηλαδή έπειτα από ανενόχλητη χρήση τους επί 20 χρόνια), αφού δεν έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για την αγορά τους. Συγκεκριμένα, με την 2826/2016 απόφασή του, το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας έκρινε ότι δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης τα εν λόγω ακίνητα, δεδομένου όπ ο ιδιοκτήτης δεν πλήρωσε τίποτα για να τα αποκτήσει. Και αναίρεσε αντίθετη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.

Περισσότερα

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες με φωτοβολταϊκά.

Από την 1 η Ιανουάριου 2017 οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό.

Περισσότερα

Οι 12 ανατροπές στις φορολογικές δηλώσεις.

Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες, και οι οποίες επηρεάζουν το τελικό ποσό του φόρου, περιλαμβάνει το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μετά το Πάσχα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Περισσότερα