Tax News

Επιταχύνει τις διαδικασίες ο νέος πτωχευτικός κώδικας.

Την ταχεία εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων και την έγκαιρη διάσωση των βιώσιμων μέσω και του περιορισμού της δικαστικής παρέμβασης κατά το προστάδιο των διαπραγματεύσεων και την ανάληψη πρωτοβουλίας εξυγίανσης της υπερχρεωμένης επιχείρησης από πιστωτές σε περίπτωση μη συνεργάσιμου οφειλέτη, προβλέπει ο αναθεωρημένος Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ) που κατατέθηκε στη Βουλή.

Περισσότερα

Νέοι όροι στις online μισθώσεις κατοικιών.

Το «μερίδιό» του από την «πίτα» ύψους 1,4 δια. ευρώ της ραγδαίας αναπτυσσόμενης αγοράς των ηλεκτρονικών μισθώσεων επιπλωμένων κατοικιών σε ξένους επισκέπτες, επιχειρεί να βάλει το Δημόσιο με τη θεσμοθέτηση μιας σειράς όρων και προϋποθέσεων που εφεξής θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο αυτό.

Περισσότερα

On line σύνδεση ταμειακών μηχανών με την εφορία.

Την υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα δεδομένα όλων των τιμολογίων, των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και των λοιπών φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν έχουν από το επόμενο έτος πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματι'ες της χώρας.

Περισσότερα

Η εφορία θα «ξεσκονίζει» τα πρόσωπα πίσω από τις εικονικές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται δεν έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων, διότι ευθύνονται ανεξαρτήτως από τα φαινόμενα πρόσωπα (εκείνα που εικονικά φέρονται ότι ασκούν την επιχείρηση) και κατά συνέπεια λαμβάνονται σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και λοιπά μέτρα είσπραξης, αφού συνταχθεί ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου όπου θα καταλογιστούν οι ανάλογες κυρώσεις και σ’ αυτούς.

Περισσότερα

Αφορολόγητο και εκπτώσεις φόρου μόνο με κάρτα.

«Χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίου μόνο με πλαστικό χρήμα, κατάργηση μετρητών για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ και επιβολή φόρων και προσαυξήσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Περισσότερα

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της παροχής σε είδος οχήματος.

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, προβλέπεται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της παροχής σε είδος οχήματος της διάταξης του άρθρου 13 του ΚΦΕ. Αναλυτικά η διάταξη που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2016...
Περισσότερα

Ποιο είναι το καθεστώς φορολόγησης για τα υβριδικά/συμμετοχικά δάνεια.

Νέο καθεστώς για τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών/συμμετοχικών δανείων (hybrid profit participating loans) μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων διπλής μη φορολόγησης διανεμόμενων κερδών μεταξύ θυγατρικών και μητρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, υιοθετείται από την 1η Ιανουάριου 2016 και στο εσωτερικό δίκαιο.

Περισσότερα

Αλλάζει το καθεστώς ελέγχου των καταθέσεων Ελλήνων στο εξωτερικό.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση από 1ης Ιανουάριου 2017 του προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (CRS) ή, σε απλά ελληνικά, της ενημέρωσης των φορολογικών αρχών κάθε χώρας με τα λεπτομερή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι πολίτες τους σε χώρες του εξωτερικού.

Περισσότερα

Σε φόρους τα δύο από τα τρία ευρώ των εταιρικών κερδών.

Η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών εξανεμίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων και στερεί κρίσιμη ρευστότητα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επενδύσεων που θα στήριζαν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φόροι που πλήρωσαν οι επιχειρήσει το 2015 ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, εξανεμίζοντας σε σημαντικό ποσοστό τα κέρδη των 2,9 δισ. ευρώ που πέτυχαν την ίδια χρονιά, μέρος των οποίων θα μπορούσε να επανεπενδυθεί, εάν δεν τα απομυζούσε το κράτος.

Περισσότερα