Tax News

Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες.

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργηθεί η υποχρέωση χιλιάδων αγροτών να μεταταχθούν από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ετοιμάζει το υπ. Οικονομικών. Η διάταξη θα αφορά αγρότες οι οποίοι, λόγω είσπραξης σημαντικού ύψους συνολικών ποσών επιδοτήσεων εντός του 2016 αναδρομικά για προηγούμενα έτη, ξεπέρασαν το όριο εισπραχθεισών επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία για την απαλλαγή από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Περισσότερα

Από σήμερα τήρηση βιβλίων για αγρότες.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν έως και σήμερα δηλώσεις ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών κ.λπ.) και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες -είτε κατ’ επάγγελμα είτε όχι- που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ απολαμβάνοντας πλήθους απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις.

Περισσότερα

Από σήμερα και σε «θολό τοπίο» τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές.

Σε «ασφαλιστικό τοπίο στην ομίχλη» έχει μετατραπεί η διαδικασία κατανόησης και ερμηνείας των εγκυκλίων του υπουργείου Εργασίας από επιχειρήσεις και εργαζομένους για τον υπολογισμό και τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών περίπου 250.000 αυτοαπασχολουμένων, επιστημόνων και μισθωτών που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, είτε βάσει σύμβασης είτε περιστασιακά. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να επικρατεί σύγχυση σε ασφαλισμένους, εργοδότες και επιχειρήσεις για τον υπολογισμό των εισφορών για κύρια ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και επικουρική ασφάλιση.

Περισσότερα

Οδηγός υποβολής αρχικών δηλώσεων για παρελθούσες φορολογικές χρήσεις.

Τη δυνατότητα υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και μετά για συγκεκριμένες δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, αλλά και για την υποβολή εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων μέσω του TAXIS.

Περισσότερα

Τι ισχύει για χρέη προς το Δημόσιο, πότε ακυρώνεται

Η ρύθμιση προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, καθώς και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων οφειλετών, αλλά των δύο πέμπτων αυτών που έχουν ειδικό προνόμιο. Οποιοσδήποτε από τους πιστωτές έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί σε δόσεις τριών μηνών. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναβιώνουν και οι απαιτήσεις.

Περισσότερα

POS έως τα τέλη Ιουνίου ή πρόστιμο.

Γιατροί, δικηγόροι, εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και γενικότερα όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μέχρι το τέλος Ιουνίου μηχανήματα POS. Η σχετική απόφαση έχει πάρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργείων και αναμένεται η έκδοσή της την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι και τον Μάρτιο θα έχει εκδοθεί μία ακόμη απόφαση που θα αφορά τις λοταρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις κληρώσεις θα μετέχουν όλοι οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω καρτών.

Περισσότερα

Οι 12 κανόνες υπολογισμού των εισφορών

Την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι θα καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών μόνοι τους στο 26,95% (κύρια ασφάλιση και υγεία) ή στο 33,95% εάν προβλέπεται υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και στο 37,95% εάν υπάρχει ταυτόχρονα και εισφορά για εφάπαξ, προβλέπει η πρώτη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ που εκδόθηκε χθες. Η εγκύκλιος κωδικοποιεί σε 12 βασικούς άξονες πς νέες αρχές για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, τη βάση των ασφαλιστέων εισοδημάτων, καθώς και τις εξαιρέσεις του νόμου για όσους έχουν λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης.

Περισσότερα

Αναδρομική διαγραφή από το ΓΕΜΗ.

Τη διαδικασία αναδρομικής διαγραφής επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΈΜΗ) βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποιουν τον ν.3419/2005 περιγράφει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικομονίας και Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 74 του ν. 4443/2016 «I) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (...) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 232 Α’) εισάγονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν τον ν. 3419/2005 επιτρέποντας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, την αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ.

Περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα για το 2016. Ενδεικτικά παραδείγματα.

Σύμφωνα με την γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι. Όμως, αναφορικά με την έκπτωση των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών υπάρχει ρητή αναφορά στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 σχετικά με την έκπτωσή τους.

Περισσότερα