Α. Παπανάτσιου: «Στον ΚΦΔ κάνουμε κάτι ανάλογο με την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων - Pos στα διόδια μέχρι τον Μάρτιο»

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
Α. Παπανάτσιου: «Στον ΚΦΔ κάνουμε κάτι ανάλογο με την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων - Pos στα διόδια μέχρι τον Μάρτιο»

Taxheaven Newsroom

[12.01.2018]


Στην πρόβλεψη για τη δημιουργία της νέας ειδικής υπηρεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κατά την τοποθέτησή της επί του πολυνομοσχεδίου, η Υφυπουργός Οικονομικών, κα Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία τόνισε ότι η νέα υπηρεσία με το όνομα «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος» αποτελεί πάγια τακτική όλων των ευρωπαϊκών κρατών, και ο στόχος της θα είναι  η συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μια υπηρεσία κάτω από την εποπτεία του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.

«Η υπηρεσία αυτή θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο στόχο της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό αποσυμφορείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα. Αντικείμενο της υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και λοιπών προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων αλλά και υπόλοιπων οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με φορολογικά αδικήματα.  Οι ελεγκτές θα έχουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους. Τέλος  προβλέπεται η συνδρομή των λοιπών ελεγκτικών σωμάτων στην νέα υπηρεσία και οι προϋποθέσεις συνεργασίας της με διοικητικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές.

Σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου μεταφέρονται διατάξεις που αφορούν το φορολογικό μητρώο στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και δίνεται πλέον η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να απενεργοποιεί ή να περιορίζει τον ΑΦΜ επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αδικήματα φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Επιπλέον, προβλέπεται να παρέχεται εγγύηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού τουλάχιστον 15.000 ευρώ για την επανενεργοποίηση του ΑΦΜ επιχειρήσεων που έχουν μπλοκαριστεί εξαιτίας της εμπλοκής τους σε αδικήματα, κατόπιν ελέγχου σε βάθος πενταετίας.»

Σχετικά με τις αλλαγές του ΚΦΔ ανέφερε τα ακόλουθα:

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκπρόθεσμη αρχική η τροποποιητική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου, όπως ισχύει έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1364/2017), και αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι κυρώσεις, διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, έτσι ώστε να είναι αυστηρότερες για τους πολίτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση γνωρίζοντας ότι ελέγχονται, σε σχέση με αυτούς που υποβάλλουν δήλωση που είναι συνεπεία παράλειψης ή λάθους το οποίο διαπιστώθηκε από τον πολίτη προκειμένου να διορθωθεί. Με τη ρύθμιση, επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των φόρων, αφού αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές ή δικαστικές αμφισβητήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται ευνοϊκή μεταχείριση στον πολίτη με μια μείωση 40% του προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει εντός 30 ημερών. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά παρέχουμε κίνητρο στους φορολογούμενους να συμμορφώνονται οικειοθελώς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να ενισχύονται τα δημόσια έσοδα».

«Και μάλιστα αυτό που κάνουμε είναι ανάλογο με τις διατάξεις με την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων».

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές η κα Παπανάτσιου ανέφερε ότι «τα διόδια πρέπει να εγκαταστήσουν pos σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση και θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά στα σχολικά κυλικεία είμαστε διατεθειμένοι να επανεξετάσουμε το θέμα της εγκατάστασης και να βρούμε λύση».

Alfred - 360°