Άδικα φορολογικά πρόστιμα σε ελεύθερους επαγγελματίες

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018
Άδικα φορολογικά πρόστιμα σε ελεύθερους επαγγελματίες

Τον παραλογισμό να καλούνται να πληρώσουν φορολογικό πρόστιμο ενώ οι ίδιοι δεν φέρουν καμία ευθύνη αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών. Ο λόγος; Η επανεκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους, που ανάγκασε πολλούς να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 250 ευρώ καθώς οι φορολογούμενοι είναι επαγγελματίες και κατά κύριο λόγο τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Η υποβολή των προστίμων είναι μια παρενέργεια του αρχικού σταδίου εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, που έχει προκαλέσει ουκ ολίγα προβλήματα στους επαγγελματίες και στις υπηρεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, ο υπολογισμός των εισφορών που θα κατέβαλλαν οι επαγγελματίες για τη χρήση 2016 που ξεκίνησε η ισχύς του νόμου Κατρούγκαλου (εισφορές με βάση το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος) έγινε με βάση το εισόδημα του 2015 επειδή ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν γνώριζε το εισόδημα του 2016 καθώς δεν είχαν υποβληθεί ακόμη οι φορολογικές δηλώσεις του 2017 (εισοδήματα 2016).

Εντός του 2017 υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2016. Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 οι επαγγελματίες πλήρωσαν εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015. Στις 10 Μάιου του 2018ο ΕΦΚΑ προχώρησε στην επανεκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι το 2017 λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα του 2016.

Στη συντριπτική πλειονότητα το αποτέλεσμα της επανεκκαθάρισης ήταν πιστωτικό καθώς το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι για το 2016 ήταν μειωμένο. Το ποσό των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επηρεάζει άμεσα το ύψος του καθαρού εισοδήματος αφού οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Πολλοί ελεύθεροι προχώρησαν στην υποβολή των φετινών τους φορολογικών δηλώσεων δηλώνοντας τα αρχικά ποσά εισφορών που κατέβαλαν το 2017.

Στη συνέχεια, μετά την επανεκκαθάριση των ασφαλιστικών τους εισφορών, προχώρησαν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων με τις νέες μειωμένες εισφορές λόγω της έκδοσης πιστωτικού από τον ΕΦΚΑ, δήλωσαν αυξημένα καθαρά έσοδα, αλλά μαζί με τον αυξημένο φόρο εισοδήματος κλήθηκαν να πληρώσουν και πρόστιμο τροποποιητικής δήλωσης ύψους 250 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν πιστωτικό από τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 350.000.

Παράδειγμα Ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε κάθε μήνα το 2017 ασφαλιστικές εισφορές ύψους 400 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά 4.800 ευρώ. Με την επανεκκαθάριση προέκυπτε ότι έπρεπε να πληρώσει 300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή του επιστράφηκαν 1.200 ευρώ.

Προχώρησε το 2018 στην υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης αναπροσαρμόζοντας εκπιπτόμενες δαπάνες και εισόδημα.

Συγκεκριμένα, το καθαρό εισόδημά του αυξήθηκε κατά 1.200 ευρώ και κλήθηκε να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος 264 ευρώ. Εκτός, όμως, από τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος καλείται να πληρώσει και πρόστιμο 2 50 ευρώ για την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

Να σημειωθεί ότι έχει προβλεφθεί η απαλλαγή από πρόστιμα εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης διαφόρων άλλων κατηγοριών φορολογούμενων, όπως είναι οι αγρότες ή οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στους οποίους έγινε λάθος από το Γενικό Λογιστήριο στον υπολογισμό των αποδοχών τους.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Alfred - 360°