ΑΦΜ και για τους ανήλικους με τις φορολογικές δηλώσεις του 2020!

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Τη χορήγηση ΑΦΜ στα παιδιά από τη γέννησή τους προωθεί η κυβέρνηση. Επίσης, αριθμό φορολογικού μητρώου θα αποκτήσουν με έκτακτη διαδικασία, μέσω των φορολογικών δηλώσεων του 2020, όλοι οι ανήλικοι που δεν έχουν.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει επίσης τη σύνδεση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ και με τον αριθμό της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονικό ταυτοποίηση των πολιτών της χώρας, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνονται ηλεκτρονικά πολλές διαδικασίες που σήμερα απαιτούν την παρουσία του πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, με βάση τη Γενικό Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προωθείται η δημιουργία ενός υπερ-υπολογιστικού κέντρου του Δημοσίου, στο οποίο θα μεταφερθούν τα υπολογιστικά συστήματα 17 υπουργείων, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα και επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Alfred - 360°