Αίτημα ΠΟΦΕΕ για κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής του Εντύπου Ε4 και μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής για το έτος 2019

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Την κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής του Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής για το έτος 2019 ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) με επιστολή.

Ως γνωστό, στις 31 Οκτωβρίου 2019, λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στο θέμα αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πολλάκις έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι η υποχρεωτική επανυποβολή του Εντύπου Ε4 κάθε χρόνο, δεν παράγει αποτέλεσμα παρά μόνο δημιουργεί επιπρόσθετο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα, σε αντίστοιχα αιτήματα της Ομοσπονδίας που έγιναν και σε προηγούμενα έτη αναφέρεται ότι: «… η αναχρονιστική διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, υποχρέωση που έχει τις ρίζες της από την εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι και ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα [ή μερίδα] καθώς με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν το υπάρχον προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα ενώ οι απολύσεις - αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές οπότε ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί, όπως προτείναμε κατ΄ επανάληψη, μια απλή εκτύπωση από το σύστημα και όχι η χρονοβόρος επανυποβολή.»

Επιπλέον, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέσω προτάσεων που κατέθεσε και το προηγούμενο διάστημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έχει αναφερθεί στο θέμα του Εντύπου Ε4:

«Μέσω της βελτιστοποίησης της ήδη υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των ελεγκτικών οργάνων, μόνο εάν εξελίσσεται συνέχεια και έχει αρωγό τους ανθρώπους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την λειτουργία της σε καθημερινή βάση.

… Την ηλεκτρονική υποβολή τόσο των προσλήψεων - αποχωρήσεων και απολύσεων το (πληροφοριακό σύστημα) ΕΡΓΑΝΗ έχει την δυνατότητα να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο το δυναμολόγιο των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας. Σε περίπτωση ελέγχου από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ θα γνωρίζουν την στιγμή του ελέγχου τους απασχολούμενους.»

Για τους λόγους αυτούς, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θεωρεί ότι πρέπει για την φετινή χρονιά να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στις 31/12/2019 και να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα επιφέρουν την κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής του ετήσιου πίνακα Ε4.
 

Alfred - 360°