Ακτινογραφία στον ΕΝΦΙΑ

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
Ακτινογραφία στον ΕΝΦΙΑ

Μειωμένος κατά 1,77% έως και 34,78% αναμένεται να είναι ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι έχουν ακίνητα σε περιοχές όπου καταγράφονται σημαντικές μειώσεις αντικειμενικών τιμών, καθώς επίσης και σε «λαϊκές» περιοχές όπου οι αντικειμενικές τιμές αφετηρίας (τιμές ζώνης) παρέμειναν αμετάβλητες στα 550 ευρώ ανά τ.μ. και στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ..

Αντιθέτως, σε όσες περιοχές οι νέες αντικειμενικές τιμές σημείωσαν σημαντική άνοδο, ο κύριος ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι αυξημένος κατά 3,57% έως και 53,33%.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018 θα εκδοθούν στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και θα εξοφληθούν σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2019.

Στην πλειονότητα των περιοχών, πάντως, ο κύριος ΕΝΦΙΑ θα είναι ίδιος με πέρυσι, καθώς οι αντικειμενικές τιμές αφετηρίας (οι τιμές ζώνης ανά τ.μ.), με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο συγκεκριμένος φόρος, είτε έχουν μεταβληθεί ελάχιστα (αυξήθηκαν ή μειώθηκαν σε ποσοστά χαμηλότερα του 10%) είτε παρέμειναν αμετάβλητες.

Γενικά, ο αριθμός των φορολογουμένων που θα κληθούν να πληρώσουν κύριο ΕΝΦΙΑ ίδιο ή μειωμένο σε σύγκριση με πέρυσι φθάνει τους 5.446.143 ή το 85% του συνόλου των υπόχρεων φυσικών προσώπων, ενώ οι φορολογούμενοι που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα είναι μόλις 947.671 ή το 15% του συνόλου των υπόχρεων

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών παρενέβη νομοθετικά, καταθέτοντας στη Βουλή και ψηφίζοντας διατάξεις με τις οποίες διευρύνονται κατά 50 ευρώ το 1ο και το 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ακίνητα σε «φθηνές» και «λαϊκές» περιοχές να μη μεταβούν σε υψηλότερα κλιμάκια υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ (όπου ισχύουν μεγαλύτεροι βασικοί συντελεστές φόρου), εξαιτίας αυξήσεων στις αντικειμενικές τιμές (στις τιμές ζώνης).

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές που αυξήθηκε η αντικειμενική αξία, ο ΕΝΦΙΑ δεν αυξάνεται εάν η τιμή του ακινήτου παραμένει στο ίδιο κλιμάκιο του φόρου ακινήτων. Παράδειγμα, για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή η οποία είχε τιμή ζώνης 1.550 ευρώ και αυξήθηκε σε 2.000 ευρώ ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ δεν αυξάνεται, καθότι η τιμή παραμένει εντός του ίδιου κλιμακίου.

Το αντίστροφο ισχύει για τις ζώνες όπου σημειώθηκε μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Ακόμη, οι όποιες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών στα χαμηλής αξίας ακίνητα εξομαλύνθηκαν με τη διεύρυνση των πρώτων κλιμακίων.

Συγκεκριμένα:

α) Το ανώτατο όριο του 1ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 500 σε 550 ευρώ ανά τ.μ.

και έτσι περιορίστηκε στα 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 2ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,8 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 500 ευρώ ανά τ.μ.

και μετά από μια αύξηση 10% έφθασαν στα 550 ευρώ ανά τ.μ.

οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών παραμένουν στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να παραμείνει στα 2 ευρώ ανά τ.μ.

Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παραμένει στα 550 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ μειώνεται για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «πέφτουν» από το 2ο στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώνεται αυτόματα από τα 2,8 στα 2 ευρώ ανά τ.μ.

β) Το ανώτατο όριο του 3ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ., αυξάνεται από 1.000 σε 1.050 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίζεται στα 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 4ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής 3.7    ευρώ ανά τ.μ. Έτσι, σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 800-1.000 ευρώ ανά τ.μ. και μετά την επιβολή αυξήσεων έφθασαν τα 1.050 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων παραμένουν στο 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2,9 στα 3,7 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να παραμείνει στα 2,9 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παραμένει αμετάβλητη στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ.

ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «πέφτουν» από το 3ο στο 2ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώνεται αυτόματα από τα 3,7 στα 2.8   ευρώ ανά τ.μ.

Μια αντιπροσωπευτική εικόνα των επιπτώσεων που θα έχουν οι αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων στο ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ τον οποίο θα κληθούν να καταβάλουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο πάνω από 6,3 εκατομμύρια νοικοκυριά αποτυπώνεται στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παρουσιάζει σήμερα η «Ν».

Στους πίνακες αυτούς έχει υπολογιστεί ο κύριος ΕΝΦΙΑ των ετών 2017 και 2018 που αντιστοιχεί σε διαμέρισμα 1ου ορόφου 80 τετραγωνικών μέτρων παλαιότητας 15 ετών το 2017 και 16 ετών το 2018, για τις ζώνες κάθε μεγάλης πόλεως της χώρας όπου ισχύουν -πριν και μετά τις πρόσφατες αναπροσαρμογές- οι κατώτερες και οι ανώτερες αντικειμενικές τιμές αφετηρίας (τιμές ζώνης ανά τ.μ.)

 

Οι φόροι και τα τέλη που επηρεάζουν οι νέες τιμές

✓ Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου: 3% επί αντικειμενικής αξίας

✓ Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης: 3% επί αντικειμενικής αξίας

✓ Αντικειμενική δαπάνη («τεκμήριο») διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β’ κατοικία αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ

✓ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο. Κτίσματα: 2,50-16,25 ευρώ/τμ., οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τ.μ.

✓ Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ, Φυσικό πρόσωπα: 1 %ο- 1 %, Νομικά πρόσωπα:2,5-5%ο

✓ Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα +οικόπεδα): 0,250,35%ο

✓ Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών: 15%

✓ ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων): 24%

✓ Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων: 3%

✓ Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος & β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 3% επί του ΦΜΑ 7% επί του ΦΜΑ

✓ Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων): 1,5%

✓ Φόρος Διανομής Ακινήτων: 0,75%

✓ Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί Φ.Μ.Α.

✓ Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75%ο στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, 5%ο + 1 %ο στα νέα κτηματολογικά γραφεία

✓ Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας)

✓ Φόρος Δωρεάς ακινήτων (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας)

✓ Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75%ο στα υποθηκοφυλακεία 8%ο + 1 %ο στα νέα κτηματολογικά γραφεία

✓ Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 1 %ο επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

✓ Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων (Βλ. Ν.4495/2017)

✓ Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.) σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%

 

Πώς διαμορφώνεται το κατώτερο και το ανώτερο ποσό που θα καταβάλουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων για: 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

 

 

 

 

 

ΤΙΜΕΣ

ΕΝΦΙΑ 2017

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΝΦΙΑ 2018

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΦΙΑ

 

 

 

 

Π0ΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-0ΙΚΙΣΜ0Ι

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

Π0ΛΕ1Σ-ΧΩΡΙΑ-0ΙΚΙΣΜ0Ι ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΑΣ

1050

1250

328,86

328,86

1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

950

7000

257,75

1155,44

950

8450

257,75

1155,44

0,00

0,00

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

1000

1100

257,75

328,86

2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

950

8500

257,75

1155,44

950

9000

257,75

1155,44

0,00

0,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

650

650

248,86

248,86

3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

900

2300

257,75

533,28

900

2350

257,75

533,28

0,00

0,00

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

900

3100

257,75

817,70

4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

900

1200

257,75

328,86

900

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

ΔΡΟΣΙΑ

1350

1850

328,86

399,96

5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

1000

1250

257,75

328,86

1050

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

1100

1200

328,86

328,86

6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

900

1550

257,75

399,96

900

1500

257,75

328,86

0,00

-17,78

ΚΑΛΑΜΟΣ

750

1200

248,86

328,86

7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

1050

3000

328,86

675,49

1050

2850

257,75

675,49

-21,62

0,00

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ

750

1050

248,86

328,86

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

900

950

257,75

257,75

950

1000

257,75

257,75

0,00

0,00

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ)

1000

1000

257,75

257,75

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

700

950

248,86

257,75

800

1000

257,75

257,75

3,57

0,00

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

700

900

248,86

257,75

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ

900

1250

257,75

328,86

1000

1300

257,75

328,86

0,00

0,00

ΚΕΡΑΤΕΑ

750

900

248,86

257,75

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1200

1700

328,86

399,96

1250

1800

328,86

399,96

0,00

0,00

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

900

900

257,75

257,75

ΑΙΓΑΛΕΩ

800

1200

257,75

328,86

800

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

900

1200

257,75

328,86

ΑΛΙΜΟΣ

1250

2400

328,86

533,28

1300

2500

328,86

533,28

0,00

0,00

ΚΟΡΩΠΙ

900

1100

257,75

328,86

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

1250

2100

328,86

533,28

1400

2050

328,86

533,28

0,00

0,00

ΛΑΥΡΙΟ

650

1400

248,86

328,86

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

1100

1600

328,86

399,96

1350

1600

328,86

399,96

0,00

0,00

ΛΑΓΟΝΗΣΙ

1100

2000

328,86

399,96

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

1250

1700

328,86

399,96

1400

1800

328,86

399,96

0,00

0,00

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

600

650

248,86

248,86

ΒΥΡΩΝΑΣ

900

1300

257,75

328,86

900

1450

257,75

328,86

0,00

0,00

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

800

900

257,75

257,75

ΓΑΛΑΤΣΙ

950

1250

257,75

328,86

1000

1300

257,75

328,86

0,00

0,00

ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ

1100

1450

328,86

328,86

ΓΛΥΦΑΔΑ

1250

4600

328,86

1004,34

1400

4450

328,86

986,57

0,00

-1,77

ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

900

900

257,75

257,75

ΔΑΦΝΗ

950

1100

257,75

328,86

1000

1150

257,75

328,86

0,00

0,00

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

900

1100

257,75

328,86

ΕΚΑΛΗ

1700

4550

399,96

1004,34

1900

3850

399,96

844,36

0,00

-15,93

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ

1000

4150

257,75

986,57

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

1200

2800

328,86

675,49

1400

2800

328,86

675,49

0,00

0,00

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ

650

850

248,86

257,75

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1200

1400

328,86

328,86

1250

1450

328,86

328,86

0,00

0,00

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

900

1650

257,75

399,96

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

1200

1550

328,86

399,96

1200

1550

328,86

399,96

0,00

0,00

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

800

1250

257,75

328,86

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1050

1550

328,86

399,96

1100

1550

328,86

399,96

0,00

0,00

ΠΑΙΑΝΙΑ

900

1200

257,75

328,86

ΙΛΙΟΝ

750

900

248,86

257,75

850

1000

257,75

257,75

3,57

0,00

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

1100

1650

328,86

399,96

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

950

1650

257,75

399,96

950

1650

257,75

399,96

0,00

0,00

ΠΑΛΛΗΝΗ

1050

1400

257,75

328,86

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1000

1650

257,75

399,96

1050

1650

257,75

399,96

0,00

0,00

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ

1900

1900

399,96

399,96

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

750

850

248,86

257,75

800

950

257,75

257,75

3,57

0,00

ΠΙΚΕΡΜΙ

950

1700

257,75

399,96

ΚΗΦΙΣΙΑ

1050

3800

328,86

844,36

1100

3500

328,86

817,70

0,00

-3,16

ΡΑΦΗΝΑ

1250

2000

328,86

399,96

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

1100

1300

328,86

328,86

1150

1350

328,86

328,86

0,00

0,00

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

950

1650

257,75

399,96

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1250

1650

328,86

399,96

1300

1700

328,86

399,96

0,00

0,00

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

1250

2400

328,86

533,28

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

900

1100

257,75

328,86

950

1150

257,75

328,86

0,00

0,00

ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ

900

1100

257,75

328,86

ΜΟΣΧΑΤΟ

950

1800

257,75

399,96

1050

1800

257,75

399,96

0,00

0,00

ΣΤΑΜΑΤΑ

1200

1550

328,86

399,96

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

1150

3300

328,86

817,70

1400

2950

328,86

675,49

0,00

-17,39

ΣΥΚΑΜΙΝΟ

650

650

248,86

248,86

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

900

1400

257,75

328,86

900

1400

257,75

328,86

0,00

0,00

ΩΡΩΠΟΣ

650

650

248,86

248,86

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

1200

1850

328,86

399,96

1300

1900

328,86

399,96

0,00

0,00

 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

950

2000

257,75

399,96

1000

2000

257,75

399,96

0,00

0,00

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

850

1200

257,75

328,86

900

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

700

950

248,86

257,75

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

900

1050

257,75

328,86

950

1050

257,75

328,86

0,00

0,00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

600

650

248,86

248,86

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

1450

1950

328,86

399,96

1450

2000

328,86

399,96

0,00

0,00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

650

750

248,86

248,86

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

1250

2800

328,86

675,49

1300

2750

328,86

675,49

0,00

0,00

ΒΙΑΙΑ

800

800

257,75

257,75

ΠΑΠΑΓΟΥ

2050

2050

533,28

533,28

2050

2050

533,28

533,28

0,00

0,00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

650

900

248,86

257,75

ΠΕΝΤΕΛΗ

1750

2300

399,96

533,28

1800

2300

399,96

533,28

0,00

0,00

ΕΡΥΘΡΕΣ

600

650

248,86

248,86

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

750

1100

248,86

328,86

850

1150

257,75

328,86

3,57

0,00

ΖΕΦΥΡΙ

650

650

248,86

248,86

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

900

1100

257,75

328,86

950

1150

257,75

328,86

0,00

0,00

ΚΙΝΕΤΑ

750

1050

248,86

328,86

ΠΕΥΚΗ

1250

1600

328,86

399,96

1300

1650

328,86

399,96

0,00

0,00

ΜΑΓΟΥΛΑ

700

900

248,86

257,75

ΤΑΥΡΟΣ

800

950

257,75

248,86

800

1000

257,75

248,86

0,00

0,00

ΜΑΝΔΡΑ

650

900

248,86

257,75

ΥΜΗΤΤΟΣ

1050

1100

328,86

328,86

1150

1200

328,86

328,86

0,00

0,00

ΜΕΓΑΡΑ

600

1000

248,86

257,75

ΦΙΛΟΘΕΗ

2300

5250

533,28

1155,44

2400

4150

533,28

986,57

0,00

-14,62

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

650

850

248,86

257,75

ΧΑΙΔΑΡΙ

850

1250

257,75

328,86

850

1300

257,75

328,86

0,00

0,00

ΝΕΟ ΜΕΛΙ

600

600

248,86

248,86

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

1200

2250

328,86

533,28

1250

2200

328,86

533,28

0,00

0,00

ΟΙΝΟΗ

650

650

248,86

248,86

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

1200

1800

328,86

399,96

1250

1800

328,86

399,96

0,00

0,00

ΠΑΧΗ

650

800

248,86

257,75

ΨΥΧΙΚΟ

2950

4200

675,49

986,57

2900

4200

675,49

986,57

0,00

0,00

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

750

900

248,86

257,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΗ

750

750

248,86

248,86

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

700

1150

248,86

328,86

750

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΑΙΑΝΤΕΙΟ

700

800

248,86

257,75

700

800

248,86

257,75

0,00

0,00

1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1100

4600

328,86

1004,34

ΑΙΓΙΝΑ

900

1700

257,75

399,96

900

1700

257,75

399,96

0,00

0,00

2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

900

1700

257,75

399,96

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

650

750

248,86

248,86

700

800

248,86

257,75

0,00

3,57

3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

950

1400

257,75

328,86

ΓΑΛΑΤΑΣ

900

900

257,75

257,75

900

900

257,75

257,75

0,00

0,00

4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1250

1450

328,86

328,86

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

700

900

248,86

328,86

800

950

257,75

328,86

3,57

0,00

5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1050

3200

328,86

817,70

ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ

600

650

248,86

248,86

600

650

248,86

248,86

0,00

0,00

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ

650

650

248,86

248,86

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

700

900

248,86

257,75

800

900

257,75

257,75

3,57

0,00

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

800

1200

257,75

328,86

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

900

1200

257,75

328,86

950

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

550

650

248,86

248,86

ΜΕΘΑΝΑ

800

850

257,75

257,75

850

900

257,75

257,75

0,00

0,00

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

850

1250

257,75

328,86

ΝΙΚΑΙΑ

800

1200

257,75

328,86

850

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

750

1100

248,86

328,86

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

900

2800

257,75

675,49

950

2800

257,75

675,49

0,00

0,00

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

650

1150

248,86

328,86

ΠΕΡΑΜΑ

600

750

248,86

248,86

750

900

248,86

257,75

0,00

3,57

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

750

750

248,86

248,86

ΠΟΡΟΣ

850

1250

257,75

328,86

900

1300

257,75

328,86

0,00

0,00

ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ

650

750

248,86

248,86

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

650

1000

248,86

257,75

650

1050

248,86

257,75

0,00

0,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

650

950

248,86

257,75

ΣΕΛΗΝΙΑ

550

750

248,86

248,86

600

800

248,86

257,75

0,00

3,57

ΕΞΟΧΗ

650

900

248,86

257,75

ΣΠΕΤΣΕΣ

950

4400

257,75

986,57

1000

4450

257,75

986,57

0,00

0,00

ΕΠΑΝΟΜΗ

650

800

248,86

257,75

ΥΔΡΑ

1200

4200

328,86

986,57

1250

4200

328,86

986,57

0,00

0,00

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

650

650

248,86

248,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΟΣΜΟΣ

750

1150

248,86

328,86

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

650

900

248,86

257,75

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

900

900

257,75

257,75

950

950

257,75

257,75

0,00

0,00

ΘΕΡΜΗ

1000

1250

257,75

328,86

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1000

1300

257,75

328,86

1050

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

1200

3500

328,86

817,70

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

1050

1700

328,86

399,96

1050

1700

257,75

399,96

-21,62

0,00

ΚΑΡΔΙΑ

700

800

248,86

257,75

ΑΝΘΟΥΣΑ

900

950

257,75

257,75

900

950

257,75

257,75

0,00

0,00

ΚΙΣΣΟΣ

750

750

248,86

248,86

ΑΝΟΙΞΗ

1200

1650

328,86

399,96

1200

1450

328,86

328,86

0,00

-17,78

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

500

650

177,76

248,86

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

700

1050

248,86

328,86

750

1150

248,86

328,86

0,00

0,00

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

600

900

248,86

257,75

ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ)

850

1600

257,75

399,96

800

1450

257,75

328,86

0,00

-17,78

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

600

1250

248,86

328,86

ΑΧΑΡΝΕΣ

700

1200

248,86

328,86

700

1250

248,86

328,86

0,00

0,00

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

700

800

248,86

257,75

ΒΑΡΗ

1100

4050

328,86

986,57

1150

3050

328,86

817,70

0,00

-17,12

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

750

900

248,86

257,75

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

650

650

248,86

248,86

650

650

248,86

248,86

0,00

0,00

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

750

900

248,86

257,75

ΒΟΥΛΑ

1550

3700

399,96

844,36

1550

3600

399,96

844,36

0,00

0,00

ΝΕΑΠΟΛΗ

900

1200

257,75

328,86

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2150

8800

533,28

1155,44

2400

8900

533,28

1155,44

0,00

0,00

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

1050

1050

328,86

328,86

 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΝΦΙΑ 2018

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΦΙΑ

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΝΦΙΑ 2017

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΝΦΙΑ 2018

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΦΙΑ

 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

Π0ΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-0ΙΚΙΣΜ0Ι

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

 

1100

1300

328,86

328,86

0,00

0,00

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

800

1200

257,75

328,86

800

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

 

1100

1150

328,86

328,86

27,59

0,00

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

2050

3500

533,28

817,70

1950

2250

399,96

533,28

-25,00

-34,78

 

700

700

248,86

248,86

0,00

0,00

ΠΕΡΑΪΑ

850

1250

257,75

328,86

850

1500

257,75

328,86

ο,δδ

0,00

 

900

2500

257,75

533,28

0,00

-34,78

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

850

1000

257,75

257,75

850

1000

257,75

257,75

0,00

0,00

 

1400

1800

328,86

399,96

0,00

0,00

ΠΟΛΙΧΝΗ

650

1100

248,86

328,86

600

1050

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

1150

1250

328,86

328,86

0,00

0,00

ΠΥΛΑΙΑ

950

2350

257,75

533,28

1050

2100

257,75

533,28

0,00

0,00

 

750

1200

248,86

328,86

0,00

0,00

ΣΙΝΔ0Σ

500

700

177,76

248,86

550

650

177,76

248,86

0,00

0,00

 

750

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

ΣΤΑΥΡΟΣ

600

950

248,86

257,75

800

950

257,75

257,75

3,57

0,00

 

1050

1050

257,75

257,75

0,00

0,00

ΣΤΡΑΥΡ0ΥΠ0ΛΗ

650

1050

248,86

328,86

650

1000

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

750

950

248,86

257,75

0,00

0,00

ΣΥΚΕΕΣ

750

1200

248,86

328,86

850

1150

257,75

328,86

3,57

0,00

 

900

1350

257,75

257,75

3,57

0,00

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

850

850

257,75

257,75

850

850

257,75

257,75

0,00

0,00

 

1000

1000

257,75

257,75

0,00

0,00

ΤΡΙΑΔΙ

900

900

257,75

257,75

900

900

257,75

257,75

0,00

0,00

 

950

1300

257,75

328,86

0,00

δ,οο

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

950

1200

257,75

328,86

1050

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

 

950

1100

257,75

328,86

0,00

0,00

ΤΡΙΛ0Φ0

800

800

257,75

257,75

900

800

257,75

257,75

0,00

0,00

 

650

1400

248,86

328,86

0,00

0,00

ΦΙΛΥΡ0

650

900

248,86

257,75

700

900

248,86

257,75

δ,δο

0,00

 

1100

2000

328,86

399,96

0,00

0,00

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

500

650

177,76

248,86

500

600

177,76

248,86

0,00

0,00

 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

550

650

248,86

248,86

600

650

248,86

248,86

0,00

0,00

 

750

900

248,86

257,75

0,00

3,57

 

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

650

750

248,86

248,86

650

750

248,86

248,86

0,00

0,00

 

800

900

257,75

257,75

0,00

0,00

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

800

1100

257,75

328,86

900

1100

257,75

328,86

0,00

0,00

 

1100

1550

328,86

399,96

0,00

21,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

950

257,75

257,75

0,00

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1100

257,75

328,86

0,00

δ,οο

650

1650

248,86

399,96

1000

1850

257,75

399,96

3,57

0,00

 

1050

3150

257,75

817,70

0,00

-17,12

 

ΑΓΡΙΝΙΟ

550

950

248,86

257,75

550

900

248,86

257,75

0,00

δ,δο

 

650

750

248,86

248,86

0,00

-3,45

 

ΑΙΓΙΟ

600

1000

248,86

257,75

600

1000

248,86

257,75

0,00

0,00

 

900

1600

257,75

399,96

0,00

0,00

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

800

1250

257,75

328,86

800

1300

257,75

328,86

0,00

0,00

 

800

1150

257,75

328,86

0,00

0,00

 

ΑΜΦΙΣΣΑ

600

800

248,86

257,75

600

800

248,86

257,75

0,00

0,00

 

900

1200

257,75

328,86

0,00

0,00

 

ΑΝΔΡ0Σ-ΧΩΡΑ

1100

1900

328,86

399,96

1000

1800

328,86

399,96

0,00

0,00

 

1100

1600

328,86

399,96

0,00

δ,οο

 

ΑΡΑΧΩΒΑ

850

1350

257,75

328,86

950

1350

257,75

328,86

0,00

0,00

 

1200

1450

257,75

328,86

0,00

0,00

 

ΑΡΓΟΣ

600

1100

248,86

328,86

650

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1900

1900

399,96

399,96

0,00

0,00

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

650

1100

248,86

328,86

700

1450

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1000

1650

257,75

399,96

0,00

0,00

ΑΡΤΑ

600

1100

248,86

328,86

600

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1250

1950

328,86

399,96

0,00

0,00

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

600

1450

248,86

328,86

600

1450

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1100

1650

328,86

399,96

27,59

0,00

ΒΕΡΟΙΑ

650

1300

248,86

328,86

650

1150

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1350

2300

328,86

533,28

0,00

0,00

Β0Λ0Σ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

650

1700

248,86

399,96

600

1700

248,86

399,96

0,00

0,00

 

900

1100

257,75

328,86

0,00

0,00

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

600

900

248,86

257,75

600

800

248,86

257,75

ο,δο

0,00

 

1300

1450

328,86

328,86

0,00

-17,78

ΓΡΕΒΕΝΑ

550

650

248,86

248,86

550

650

248,86

248,86

0,00

0,00

 

700

700

248,86

248,86

0,00

0,00

ΔΡΑΜΑ

600

900

248,86

257,75

600

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

750

750

248,86

248,86

0,00

δ,οο

ΕΔΕΣΣΑ

600

1050

248,86

328,86

600

1000

248,86

328,86

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΜ0ΥΠ0ΛΗ

600

1850

248,86

399,96

850

1900

248,86

399,96

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

600

1450

248,86

328,86

800

1500

248,86

328,86

0,00

0,00

 

700

950

248,86

257,75

0,00

0,00

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

600

1100

248,86

328,86

650

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

600

700

248,86

248,86

0,00

0,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

800

2050

257,75

533,28

850

2050

257,75

533,28

0,00

0,00

 

700

850

248,86

257,75

0,00

3,57

ΘΗΒΑ

650

1050

248,86

328,86

600

950

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

800

800

257,75

257,75

0,00

δ,οο

ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ

1300

4800

328,86

1004,34

1350

4950

328,86

1004,34

0,00

0,00

 

700

950

248,86

257,75

0,00

0,00

ΘΗΡΑ-ΟΙΑ

1450

5700

328,86

1155,44

1800

5700

399,96

1155,44

21,62

0,00

 

600

600

248,86

248,86

0,00

0,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

800

1350

257,75

328,86

800

1400

257,75

328,86

0,00

0,00

 

650

650

248,86

248,86

0,00

0,00

ΚΑΒΑΛΑ

750

1500

248,86

328,86

750

1550

248,86

399,96

0,00

21,62

 

800

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

650

1750

248,86

399,96

700

1750

248,86

399,96

0,00

0,00

 

750

900

248,86

257,75

0,00

0,00

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

600

900

248,86

257,75

650

1100

248,86

328,86

0,00

27,59

 

650

900

248,86

257,75

0,00

0,00

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

600

900

248,86

257,75

550

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

600

1000

248,86

257,75

0,00

0,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

600

900

248,86

257,75

650

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

800

950

257,75

257,75

3,57

0,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

600

1050

248,86

328,86

600

1050

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

650

650

248,86

248,86

0,00

0,00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

700

1100

248,86

328,86

700

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

700

700

248,86

248,86

0,00

δ,οο

ΚΕΡΚΥΡΑ

1050

3050

328,86

817,70

1200

3650

328,86

844,36

0,00

3,26

 

700

850

248,86

257,75

0,00

0,00

ΚΙΛΚΙΣ

600

900

248,86

257,75

600

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

750

900

248,86

257(75

0,00

0,00

ΚΟΖΑΝΗ

700

950

248,86

257,75

600

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

800

800

257,75

257,75

3,57

3,57

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

700

1050

248,86

328,86

700

1050

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

800

1450

257,75

328,86

800

1400

257,75

328,86

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΣ

600

1450

248,86

328,86

650

1450

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1000

4850

257,75

1004,34

-21,62

0,00

ΛΑΜΙΑ

650

1250

248,86

328,86

650

1200

248,86

328,86

0,00

0,00

 

900

1400

257,75

328,86

0,00

-17,78

ΛΑΡΙΣΑ

650

1600

248,86

399,96

700

1400

248,86

328,86

0,00

-17,78

 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

650

1200

248,86

328,86

700

1200

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1000

1300

257,75

328,86

0,00

δ,οο

 

ΛΕΥΚΑΔΑ

750

1250

248,86

328,86

800

1250

257,75

328,86

3,57

0,00

 

1250

1450

328,86

328,86

0,00

0,00

 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

800

1700

257,75

399,96

900

1700

257,75

399,96

0,00

0,00

 

η οο

3000

328,86

675,49

0,00

-17,39

 

600

600

248,86

248,86

0,00

0,00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

600

950

248,86

257,75

600

950

248,86

257,75

0,00

0,00

 

ΜΥΚΟΝΟΣ

2350

5000

533,28

1004,34

3200

4900

817,70

1004,34

53,33

0,00

 

900

950

257,75

257,75

0,00

-21,62

 

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

550

900

248,86

257,75

800

1100

248,86

328,86

0,00

27,59

 

550

600

248,86

248,86

0,00

0,00

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

700

1550

248,86

399,96

750

1550

248,86

399,96

0,00

0,00

 

900

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

 

ΝΑΞΟΣ

900

1950

257,75

399,96

900

1950

257,75

399,96

0,00

0,00

 

750

1000

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

650

1200

248,86

328,86

750

1200

248,86

328,86

0,00

0,00

 

700

1150

248,86

328,86

0,00

0,00

ΝΑΥΠΛΙΟ

900

1900

257,75

399,96

900

1950

257,75

399,96

0,00

0,00

 

800

800

248,86

248,86

0,00

0,00

 

ΞΑΝΘΗ

700

1100

248,86

328,86

700

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

600

750

248,86

248,86

0,00

0,00

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

550

850

248,86

257,75

500

850

248,86

257,75

0,00

0,00

 

600

850

248,86

257,75

0,00

0,00

ΠΑΡ0Σ-ΠΑΡ0ΙΚΙΑ

1050

1900

328,86

399,96

1400

2100

328,86

533,28

0,00

33,33

 

700

900

248,86

257,75

0,00

0,00

 

ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ

1000

1900

257,75

399,96

1200

2000

257,75

399,96

0,00

0,00

 

600

700

248,86

257,75

0,00

0,00

ΠΑΤΡΑ

600

1700

248,86

399,96

650

1650

248,86

399,96

0,00

0,00

 

650

700

248,86

248,86

0,00

0,00

Π0ΡΤ0ΧΕΛΙ

800

1350

257,75

328,86

900

1450

257,75

328,86

0,00

0,00

 

750

950

248,86

257,75

0,00

-21,62

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

600

850

248,86

257,75

600

850

248,86

257,75

0,00

0,00

 

650

750

248,86

248,86

0,00

-3,45

ΠΡΕΒΕΖΑ

600

1100

248,86

328,86

600

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

1050

1250

257,75

328,86

0,00

0,00

ΠΥΡΓΟΣ

750

1050

248,86

328,86

650

1000

248,86

257,75

0,00

-21,62

 

750

2750

328,86

675,49

0,00

-17,39

ΡΕΘΥΜΝΟ

800

1800

257,75

399,96

850

1800

257,75

399,96

0,00

0,00

 

750

800

248,86

257,75

0,00

0,00

ΡΟΔΟΣ

950

2300

257,75

533,28

850

2200

257,75

533,28

0,00

0,00

 

750

750

248,86

248,86

0,00

0,00

ΣΠΑΡΤΗ

600

1250

248,86

328,86

650

1250

248,86

328,86

0,00

0,00

 

550

650

177,76

248,86

0,00

0,00

ΣΕΡΡΕΣ

650

1050

248,86

328,86

650

1050

248,86

328,86

0,00

0,00

 

650

950

248,86

257,75

0,00

0,00

ΤΗΝΟΣ

800

1750

257,75

399,96

1250

1950

328,86

399,96

27,59

0,00

 

550

900

177,76

328,86

-28,57

0,00

ΤΡΙΚΑΛΑ

650

1100

248,86

328,86

600

1100

248,86

328,86

0,00

0,00

 

700

800

248,86

257,75

0,00

δ,οο

ΤΡΙΠΟΛΗ

650

1300

248,86

328,86

700

1200

248,86

328,86

0,00

δ,δο

 

750

900

248,86

257,75

0,00

0,00

ΦΛΩΡΙΝΑ

600

850

248,86

257,75

600

850

248,86

257,75

0,00

0,00

 

750

900

248,86

257,75

0,00

0,00

ΧΑΛΚΙΔΑ

700

1800

248,86

399,96

700

1700

248,86

399,96

0,00

0,00

 

850

1050

257,75

257,75

0,00

-21,62

ΧΑΝΙΑ

850

1850

257,75

399,96

1000

1850

257,75

399,96

0,00

0,00

 

1050

1050

257,75

257,75

-21,62

-21,62

ΧΙΟΣ

750

1450

248,86

328,86

800

1450

257,75

328,86

3,57

0,00

 

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Alfred - 360°