Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών μελετά τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο έτος. Η επιτροπή θα εξετάσει τις πιθανές αλλαγές που θα γίνουν στα τέλη τα οποία θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες IX τον επόμενο χρόνο και θα ενσωματώσει τις μεταβολές που έχουν γίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους εκπεμπόμενους ρύπους αλλά και βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού των τελών συμφώνως προς τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέτει επί τάπητος διάφορα κριτήρια αναφορικώς με τον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Στα κριτήρια αυτά, εκτός από τους εκπεμπόμενους ρύπους που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιλαμβάνεται η παλαιότητα, η εμπορική αξία και ο κυβισμός. Σε ό,τι αφορά στα φετινά τέλη κυκλοφορίας, δεν θα υπάρξουν αλλαγές.

Προκειμένου να μην αλλάξουν τα τέλη λόγω αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος έδωσε παράταση έως το τέλος Φεβρουαρίου για την εφαρμογή του νέου κοινοτικού προτύπου υπολογισμού των εκπεμπόμενων ρύπων, το οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι ιδιοκτήτες IX θα καταβάλουν τα εξής τέλη κυκλοφορίας IX που κυκλοφόρησαν από την 1-11-2010:

0-90 γρ. C02 : μηδέν ευρώ

91-100 γρ. C02 : 0,90 ευρώ/ γραμμάριο

101-120 γρ. C02 : 0,98 ευρώ/ γραμμάριο

121-140 γρ. C02 : 1,20 ευρώ/ γραμμάριο

141-160 γρ. C02 : 1,85 ευρώ/ γραμμάριο

161-180 γρ. C02 : 2,45 ευρώ/ γραμμάριο

181-200 γρ. C02 : 2,78 ευρώ/ γραμμάριο

201-250 γρ. C02 : 3,05 ευρώ/ γραμμάριο

Άνω των 251 γρ. C02 : 3,72 ευρώ/γραμμάριο

Alfred - 360°