Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργηθεί η υποχρέωση χιλιάδων αγροτών να μεταταχθούν από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ετοιμάζει το υπ. Οικονομικών. Η διάταξη θα αφορά αγρότες οι οποίοι, λόγω είσπραξης σημαντικού ύψους συνολικών ποσών επιδοτήσεων εντός του 2016 αναδρομικά για προηγούμενα έτη, ξεπέρασαν το όριο εισπραχθεισών επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία για την απαλλαγή από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Με την ίδια ρύθμιση θα προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μετάταξης στις ΔΟΥ, η οποία έληξε χθες, ώστε να μην πληρώσουν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής όσοι θελήσουν να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς μετά τη διευθέτηση του θέματος. Ουσιαστικά, με τη ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή οι συγκεκριμένοι αγρότες θα γλιτώσουν από τις υποχρεώσεις της τήρησης βιβλίων, της έκδοσης φορολογικών στοιχείων και της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο που συνεπάγεται η υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°