Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου από 1-1-2018. Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου από 1-1-2018. Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση.

Έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ από 1-1-2018. Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση. Έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

  • Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση
  • Έκδοσης στοιχείων και ταμειακών μηχανών.

Αναλυτικά:

1. Συνεχίζεται η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που άρχισε την 1.10.2015 με το ν.4336/2015.

2. Παραμένει η μείωση μέχρι 30.6.2018 μόνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Σε όλα τα άλλα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου που είχε παραμείνει η μείωση των συντελεστών καταργείται την  31.12.2017.

Τα νησιά αυτά που καταργείται η μείωση είναι η Σαμοθράκη, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Νίσυρος, η Σύμη, η Τήλος, το Καστελόριζο, το Αγαθονήσι, η Αλιμιά, οι Αρκοί, η Χάλκη, το Φαρμακονήσι, το Γυαλί, η Κίναρος, η Λέβιθα, οι Λειψοί, ο Μάραθος, η Νίμος, η Ψέριμος, η Σαρία, η Στρογγυλή, η Σύρνα, η Τέλενδος, η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Ικαρία, ο Άγιος Μηνάς και οι Φούρνοι.

3. Υπενθυμίζουμε ότι οι συντελεστές ΦΠΑ  στην Ελλάδα είναι: ο κανονικός 24%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6%.

Ειδικά στα πιο πάνω πέντε νησιά και μέχρι 30.6.2018  οι συντελεστές  αυτοί  παραμένουν μειωμένοι κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και είναι: ο κανονικός 17%, ο μειωμένος 9% και ο υπερμειωμένος 4%.

Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Η ως άνω μείωση  ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείμενο στο ΦΠΑ ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστημένος στην περιοχή αυτή. (Άρθρο 21 ΦΠΑ παρ.4 και 5)

4. Για τα άλλα νησιά, πλην των πέντε ως άνω, που αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ υπενθυμίζουμε παλαιότερες θέσεις της διοίκησης (ΠΟΛ.1160/2015 και ΠΟΛ.1119/2017)  που εφαρμόζονται και εν προκειμένω:

4.1. Οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής (από 1.1.2018), ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

4.2. Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος (1.1.2018)  του ν.4509/2017 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές.

4.3.Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κ.λπ.), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

4.4. Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές.

Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών - τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’ αυτά κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση - προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τα φορολογικά στοιχεία για λιανικές πωλήσεις, όταν εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα με εκτυπωμένο τον εμπεριεχόμενο συντελεστή ΦΠΑ, να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.

Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προ εκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές δύνανται να γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Σε όλες τις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ  έχει δοθεί εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ.1160/2015).

Alfred - 360°