Revival_logo

Αναγνώριση ασφαλίστρων που καταβάλλονται από τον εργοδότη για τους εργαζόμενους

Δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 14§1 του ΚΦΕ, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
Με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 από 1.1.2014, στην περίπτωση που εταιρείες προχωρούν στη σύναψη ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων για τους υπαλλήλους τους, η χορηγούμενη βάσει των συμβολαίων αυτών σύνταξη, φορολογείται στο όνομα των δικαιούχων μετά τη συνταξιοδότησή τους, (σχετικά άρθρα 15§4, 62 και 64§1ε’ του ΚΦΕ), η οποία γίνεται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από την ασφαλιστική νομοθεσία χρόνου υπηρεσίας.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία για τον εργαζόμενο.
Οι εταιρείες που συνάπτουν τα ομαδικά αυτά ασφαλιστήρια, εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν για λογαριασμό του εργαζόμενου.
Σημειώνουμε ότι δεν τίθεται στην περίπτωση αυτή ανώτατο όριο ασφαλίστρων για τον εργοδότη ή για τον εργαζόμενο.

Αντίθετα στις προηγούμενες διατάξεις του ΚΦΕ και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονταν στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων συμπεριλαμβάνονταν στα συνολικά ασφάλιστρα μαζί με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη που είχε όριο τα 1.500 ευρώ.

Από 1.1.2014, για ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων δεν τίθεται όριο ασφαλίστρων, ενώ για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του τίθεται ως ετήσιο όριο ασφαλίστρων τα 1.500 ευρώ.

Β. Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τα καταβαλλόμενα από επιχειρήσεις ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
Δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 14§1ια’ του ΚΦΕ, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.
Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ως ανώτατο όριο εκπιπτόμενων δαπανών ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις μόνο για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το ποσό των 1.500 ευρώ.

Τυχόν επιπλέον ποσό των ασφαλίστρων, αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία για το υπαλληλικό προσωπικό.
Σύμφωνα με το σχετ. έγγρ. 1066625/10514/25.7.1994 όταν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται και ορισμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της εταιρείας αυτό δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων και την ένταξή τους στο υπαλληλικό προσωπικό και κατά συνέπεια τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αφορούν τους υπαλλήλους μέλη Δ.Σ. δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και εκπίπτουν, όπως και για τους υπόλοιπους, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
Με τις νέες διατάξεις ρητά εντάσσονται, ως προς την φορολογία, στις μισθωτές υπηρεσίες και οι αμοιβές μελών Δ.Σ. ή αμοιβές διευθυντών ή μελών διοίκησης κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ’ ΚΦΕ).
Γ. Στα ομαδικά ασφαλιστήρια που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται και ασφάλιστρα που αφορούν μέλη και διαχειριστές νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σύμφωνα με την περ. δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 12 για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες «ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας»
Εκτός από τα μέλη ΔΣ της ΑΕ, στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, ΙΚΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, οι οποίες εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Κατά συνέπεια και οι αμοιβές αυτών χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. (Σχετ. έγγρ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015).
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ευθέως συνάγεται ότι οι απαλλακτικές από το εισόδημα διατάξεις του άρθρου 14 περ. ι’ και ια’ ισχύουν και για τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή προκύπτει ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τις εταιρείες και εν γένει νομικές οντότητες στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως, περιλαμβάνουν και τα μέλη του ΔΣ ΑΕ, τους διαχειριστές ΕΠΕ ή ΙΚΕ και εταίρους ΟΕ και ΕΕ και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η Revival είναι μέλος: