Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα"

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Alfred - 360°