Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΠΑΑ

Ανάσα  για  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις η  ενεργοποίηση  των  μικροχρηματοδοτήσεων. Έρχεται  το  νομοσχέδιο  για  την  παροχή  μικροδανείων  έως  25.000  ευρώ . 

Περισσότερα

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Περισσότερα

Αριθμ. 35976/2018 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Αριθμ. 35976/2018 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. (Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016)

Περισσότερα

200 εκατ. ευρώ ενισχύουν συνέργειες και καινοτομία

Ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για δύο νέα προγράμματα, ώστε να πάρουν τον... δρόμο της ενεργοποίησης.

Περισσότερα

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"
Περισσότερα

70 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση

Δυο ειδικές δράσεις, ύψους 35 εκατ. ευρώ η καθεμία, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 100.000 ευρώ.

Περισσότερα

Ενεργοποιείται εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ»

Ενεργοποιείται εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ».

Περισσότερα

Από 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ II» - Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος

Από 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ II» - Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος.

Περισσότερα

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Περισσότερα