Αναρτήθηκαν στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
Αναρτήθηκαν στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019

Αναρτήθηκαν στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019. 

Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12) την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.​

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας είτε με τη χρήση κωδικών TaxisNet είτε χωρίς τη χρήση κωδικών TaxisNet.

Με κωδικούς TaxisNet

1. Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα

2. Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα

Χωρίς κωδικούς TaxisNet

1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

2. Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

3. Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Επιλέγω «Αναζήτηση»

5. Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας

Alfred - 360°