«Ανάσα» σε συνεπείς οφειλέτες

Τρίτη 10 Απριλίου 2018
«Ανάσα» σε συνεπείς οφειλέτες

«Ανάσα» για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί και είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις χρεών αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αρχής του κράτους δικαίου αλλά και του νέου σχεδίου που έχει στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των πολιτών.

Για να επιτευχθεί μάλιστα ο εν λόγω στόχος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής έχει ήδη δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως επεξεργάζονται διάφορα «σενάρια» τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους συνεπείς φορολογούμενους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με τις τράπεζες, με μοναδικό στόχο αυτοί που σέβονται τις ρυθμίσεις τους να αποκτήσουν την ευχέρεια να λειτουργήσουν.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Για την υλοποίηση μάλιστα του εν λόγω σχεδίου, ΑΑΔΕ και τράπεζες αναζητούν «κοινό τοπίο», ώστε να αρθούν οι σημερινές στρεβλώσεις του συστήματος και οι πολλές προϋποθέσεις που τίθενται για την αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων είναι δυνατή μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχει εξοφληθεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου

2. Ο οφειλέτης να έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής,

β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,

γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,

δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Να έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015,

β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,

γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής,

δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Άλλες επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν αίρονται.

Με βάση πάντως το νέο σχέδιο που προωθείται από την ΑΑΔΕ, το καθεστώς αναμένεται να αλλάξει σημαντικά

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία και δεν το εξυπηρετεί, θα επιδοθεί εντολή κατάσχεσης του τραπεζικού του λογαριασμού. Εάν στον λογαριασμό υπάρχει ποσό μικρότερο ή too με αυτό που είναι το χρέος, τότε το ποσό αυτό θα αποδοθεί στην εφορία και ο λογαριασμός θα παραμείνει δεσμευμένος έως ότου αποπληρωθεί φυσικά το σύνολο του χρέους, εφόσον ο λογαριασμός περιλαμβάνει μικρότερο της οφειλής ποσό.

Με το νέο πλαίσιο όμως, εφόσον ο φορολογούμενος ενταχθεί σε ρύθμιση της οφειλής και είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της, θα αποδεσμεύεται άμεσα κάθε μήνα ένα ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°