Ανοίγει το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016
Ανοίγει το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις

Eτοιμάστηκε νέα τροπολογία από τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της νέας αυτής τροπολογίας που θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της βουλής, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην αλλαγή του αριθμού των δόσεων καταβολής του φόρου.

Σύμφωνα με τους τελευταίους σχεδιασμούς του υπουργείου, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων θα είναι οκτώ και θα μειώνεται ανάλογα με τον μήνα υποβολής της δήλωσης (π.χ. εάν η δήλωση υποβληθεί τον Απρίλιο οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Μαΐου και θα λήγουν 31.12.2016, ενώ εάν η δήλωση υποβληθεί τον Μάιο οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Ιουνίου και θα λήγουν πάλι στο τέλος του έτους). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει στην καλύτερη των περιπτώσεων στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. 

Το υπουργείο Οικονομικών αν και δεν έχει αποφασίσει ακόμα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων, σκέφτεται σαν επικρατέστερη ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016, θέλοντας έτσι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου να υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αφού ήδη υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής αυτών. 

Alfred - 360°