Άνοιξε το Taxis – Τα βήματα για την υποβολή της δήλωσης

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016
Άνοιξε το Taxis – Τα βήματα για την υποβολή της δήλωσης

Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, που λήγει κανονικά στις 30 Απριλίου, θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, ίσως και μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 3 διμηνιαίες δόσεις (τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου). Με την οριστικοποίηση της δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα.  

Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής κινήσεις: 

  • Ελέγξτε τα προσωπικά στοιχεία τα δικά σας και της συζύγου σας, όπως αυτά έχουν προσυμπληρωθεί στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα, εκτός από το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας σας, ο ΑΦΜ σας, ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Συμπληρώστε στον πίνακα 1 τον ΑΜΚΑ τον δικό σας και της συζύγου σας (αν είστε έγγαμος), εφόσον ο αριθμός αυτός δεν είναι προσυμπληρωμένος από τη ΓΓΔΕ (με βάση τα στοιχεία της περυσινής σας δήλωσης).
  • Επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ, ώστε να σας επιτραπεί να εισέλθετε στους υπόλοιπους πίνακες της φορολογικής σας δήλωσης. 
  • Ελέγξτε τα ποσά των εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων που έχουν ήδη προσυμπληρωθεί.
  • Πηγαίνετε στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της φορολογικής δήλωσης, για να δηλώσετε τους τόκους που πιστώθηκαν το 2015 στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας.
  • «Κλικάρετε» στα κουτάκια του πίνακα 5.1α της φορολογικής σας δήλωσης προκειμένου να δείτε, σε αναλυτικό πίνακα που αναδύεται στην οθόνη σας σε ξεχωριστό «παράθυρο», τα - ήδη καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά αρχεία της - στοιχεία για τις κατοικίες (κύρια και μία ή περισσότερες δευτερεύουσες είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες είτε δωρεάν παραχωρηθείσες) στις οποίες διαμείνατε κατά τη διάρκεια του 2015.
  • Παρακάμψτε τον κωδικό 049 του πίνακα 7, όπου μέχρι πέρυσι δηλώνατε το ποσό των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που είχατε μαζέψει το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Ο κωδικός αυτός υπάρχει μεν στη φετινή δήλωση αλλά είναι ανενεργός.
  • Συμπληρώστε, στον κωδικό 051 για εσάς και στον κωδικό 052 για τη σύζυγο σας, το συνολικό ποσό των εξόδων που πραγματοποιήσατε το 2015 για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές και αγορές φαρμάκων, μόνο το ποσό αυτό υπερβαίνει το 5% του συνολικού σας εισοδήματος.
Alfred - 360°