Αντίστροφη μέτρηση για τη φορο-λοταρία

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017
Αντίστροφη μέτρηση για τη φορο-λοταρία

Αντίστροφη μέτρηση για τη φορο-λοταρία

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μέχρι τις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα, θα λαμβάνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγούμενο μήνα και στο τέλος του μήνα θα πραγματοποιεί κληρώσεις με ηλεκτρονικό τρόπο.

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει στο τέλος του τρέχοντος μηνάς η Λοταρία αποδείξεων, με έπαθλο 1.000 ευρώ για 1.000 φορολογούμενους, οι οποίοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες

Η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου υπέγραψε χθες την κοινή υπουργική απόφαση για πι διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων, στην οποία επισημαίνει ότι αρμόδια διεύθυνση για τη διενέργεια των κληρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αρμόδια υπηρεσία μέχρι τις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα λαμβάνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του μήνα πραγματοποιούνται κληρώσεις που διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε από τη μία να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι συναλλαγές, από την άλλη πλευρά να δίνονται κίνητρα για συναλλαγές που θεωρούνται μικρής αξίας. Οι κληρώσεις θα είναι μηνιαίες και σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται 1.000 τυχεροί νικητές που κερδίζουν από 1.000 ευρώ, ποσό που θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο θα διατίθενται 12 εκατ. ευρώ για τις εν λόγω κληρώσεις, γεγονός που σημαίνει φυσικά ότι για φέτος έχουν μείνει «αδιάθετα» 8 εκατ. ευρώ, τα οποία πάντως αναμένεται να διατεθούν σε μια «πανηγυρική» κλήρωση τον Δεκέμβριο.

Το πλαίσιο λειτουργίας της λοταρίας καθορίζεται με την υπ.Αρ. ΠΟΛ.1161/9.10.2017 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλά, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα ακόλουθα: * Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, γα την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων έχουν περιέλθει στη ΔΗΛΕΔ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

■ Οι τυχεροί επιβραβεύονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα

Αρμόδια διεύθυνση γα τη διενέργεια των δημοσίων κληρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφεξής ΔΗΛΕΔ

■ Η ΔΗΛΕΔ συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, που αποστέλλονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα και τα μετατρέπει σε λαχνούς. Είναι επίσης αρμόδια γα τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επάθλου στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

-Λαχνοί: Το πλήθος των λαχνών Προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του άρθρου 1, ως εξής:

■ Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός γα κάθε ένα (1) ευρώ

■ Για τα επόμενα από 101 μέχρι 500 ευρώ, ένας (1) λαχνός γα κάθε δύο (2) ευρώ

■ Για τα 501 -1.000 ευρώ, ένας (1) λαχνός γα κάθε τρία (3) ευρώ

■ Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από 1.001 ευρώ, ένας (1) λαχνός γα κάθε τέσσερα (4) ευρώ.

Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται πριν από την κλήρωση γα τους λαχνούς που έχουν συγκεντρώσει (πλήθος και αριθμοσειρά) μέσω διαθέσιμης εφαρμογής για πιστοποιημένους χρήστες στο περιβάλλον TAXISnet στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

Σε περίπτωση λαχνών που κερδίζουν, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στο TAXISnet.

-Κληρώσεις: Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Εξαιρετικά γα το 2017 ο χρόνος διενέργειας των» κληρώσεων καθώς και οι μήνες σης συναλλαγές των οποίων θα αφορά, θα καθοριστεί μετά τη διευθέτηση του τρόπου συνεργασίας της ΔΗΛΕΔ με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να μεταθέσει τη διενέργεια μιας κλήρωσης γα σπουδαίο λόγο, ή γα λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα σε είδος έπαθλα με άλλα ίσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί λαχνοί και χίλιοι (1.000) αναπληρωματικοί που αριθμούνται σε 1ο, 2ο έως 1.000ο. Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλήρωση αναρτώνται σε ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται το έπαθλο μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται από τον 1ο, τον 2ο κ.ο.κ. από τους αναπληρωματικούς λαχνούς.

- Συμμετέχοντες και απονομή επάθλων: Στις Δημόσιες Κληρώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, διευκρινίζει η απόφαση, ενώ προσθέτει πως:

■ Οι φορολογούμενοι, μέσω της συμμετοχής τους στην κλήρωση, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία προσωπικών στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης, την ανάδειξη των τυχερών και τη διευθέτηση της παράδοσης των χρηματικών ή σε είδος επάθλων.

■ Η απονομή των επάθλων γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος γα το σκοπό αυτό στο περιβάλλον TAXISnet και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

■ Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, θα δίνεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την αποστολή του προσωποποιημένου μηνύματος, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet. Η πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο θα γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού.

■ Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός εντός της ως άνω προθεσμίας, το Χρηματικά ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ,ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης.

■ Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ένα χρηματικό έπαθλο δεν αποδοθεί σε κανέναν από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, το μη καταβαλλόμενο ποσό παραμένει ως αδιάθετο στον λογαριασμό του Δημοσίου.

■ Το μηνιαίο διανεμόμενο χρηματικό ποσό ορίζεται στο 1.000.000 το οποίο κατανέμεται ισόποσα στους χίλιους (1.000) δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, ήτοι 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Για το τρέχον έτος και μόνο γ’ αυτό δύναται να τροποποιηθεί το μηνιαίο διανεμόμενο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των κληρώσεων που θα διεξαχθούν.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό δεν μπορεί να υπερβεί ετησίως το ποσό των 12.000.000 ευρώ που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών.

■ Σε περίπτωση επάθλου σε είδος, αυτό αποστέλλεται στη φορολογική κατοικία του δικαιούχου ή παραδίδεται σε αυτόν ιδιοχείρως, μετά από σχετική πρόσκληση, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, από την οποία η ΑΑΔΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή κατάσταση του επάθλου σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει από δική του υπαιτιότητα για την παραλαβή.

■ Τα έπαθλα είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικά, το δικαίωμα λήψης τους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται και σε περίπτωση που πρόκειται γα έπαθλα σε είδος, αυτά δεν ανταλλάσσονται με άλλα είδη ή χρήματα.

- Χρόνος και τρόπος χορήγησης του επάθλου: Η ΔΗΛΕΔ ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία γα τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επάθλου στους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο γα τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητας.

Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Πάντως, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων, Καθώς επίσης και να αποποιηθούν το έπαθλο που κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση εντός τριών μηνών από τη διενέργειά της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη ΔΗΛΕΔ.

Σε περίπτωση αποποίησης του επάθλου, αυτό διατίθεται στον 1ο, 2ο κ.ο,κ. δικαιούχο, κάτοχο του αντίστοιχου αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στις κληρώσεις έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στη συλλογή των προσωπικών στοιχείων τους, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°