Απαλλάσσονται τα κενά ακίνητα από δημοτικά τέλη

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018
Απαλλάσσονται τα κενά ακίνητα από δημοτικά τέλη

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η νέα διάταξη, που περιλαμβάνεται στο νόμο 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να δίνει εξάμηνη προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες να σπεύσουν να δηλώσουν τα επίμαχα ακίνητα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος, η αυστηρή αυτή προϋπόθεση, ωστόσο, αφήνει τον απλό και απληροφόρητο πολίτη εκτεθειμένο στον κίνδυνο να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας! «Ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα θα έχουν κυριολεκτικά δημευτικό χαρακτήρα, αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου», επισημαίνει χαρακτηριστικά η ΠΟΜΙΔΑ.

Τι προβλέπεται

Πιο αναλυτικά, η νέα ρύθμιση του άρθρου 222 για την απαλλαγή των κενών ακινήτων προβλέπει τα εξής:

1 Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α Ί 71) Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης, διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος, που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

2 Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Ομοσπονδίας προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εγγράφων θα έπρεπε να συνυποβάλλονται και οι φορολογικές δηλώσεις μισθωμάτων του ιδιοκτήτη, από τις οποίες θα πρόκυπτε ότι τα ακίνητα είχαν δηλωθεί ως κενά για το χρόνο απαλλαγής τους.

Παγίδα..

Την ίδια στιγμή, με άλλα άρθρα του νέου νόμου δίνεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελών στα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και 10 πλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το 5πλάσιο. «Και εάν για το 2019, που είναι προεκλογική χρονιά, οι αυξήσεις μπορεί να αποσοβηθούν, για τα επόμενα χρόνια ο κίνδυνος είναι τεράστιος», σχολιάζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Επίσης, με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριών κλιμακίων ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°