Απελευθέρωση των μισθώσεων τύπου Airbnb

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Απελευθέρωση των μισθώσεων τύπου Airbnb

Στη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού είναι η επιβολή περιορισμών στη λειτουργία της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς το θεσμικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί το 2016 κι έθετε όριο στη σχετική δραστηριότητα ακυρώθηκε με νεότερη νομοθετική παρέμβαση του 2017, η οποία έχει περάσει «στα ψιλά», αλλά ουσιαστικά έχει απελευθερώσει εκ νέου την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 οριζόταν ότι δεν θα επιτρέπεται η μίσθωση πάνω από δυο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος και μάλιστα, υπήρχε και η πρόβλεψη ότι θα μπορεί να εκδίδεται και ΚΥΑ με ακόμα πιο συγκεκριμένους περιορισμούς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Παράλληλα, αναφερόταν ότι κάθε ακίνητο δεν θα μπορεί να μισθώνεται από ιδιώτη για περισσότερες από 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων το όριο οριζόταν στις 60 ημέρες, δηλαδή ουσιαστικά μόνο για την υψηλή τουριστική σεζόν. Η παραβίαση των εν λόγω χρονικών περιορισμών ήταν πάντως εφικτή από τους ιδιοκτήτες εκμισθωτές, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνούσε τις 12.000           ευρώ ανά φορολογικό έτος (από το σύνολο των ακινήτων που εκμεταλλεύονται).

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, δικηγόρος κι εκπρόσωπος της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), με το νεότερο νόμο 4472/2017 και συγκεκριμένα το άρθρο 84 τα παραπάνω τροποποιήθηκαν και ουσιαστικά καταργήθηκαν, αφήνοντας την επιβολή τυχόν περιορισμών στη λειτουργία της αγοράς στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων υπουργών. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική παράγραφος, «με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση». Στη συνέχεια περιγράφονται οι περιορισμοί που είχαν θεσπιστεί αρχικά με τον νόμο του 2016.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση αφήνει τον κλάδο να λειτουργήσει ελεύθερα, αλλά διαθέτει το νομικό πλαίσιο ώστε να παρέμβει όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Για παράδειγμα, όπως τονίζουν άνθρωποι του κλάδου, σε περιοχές όπως το Κουκάκι, όπου ήδη παρατηρείται αποκλεισμός των εγχώριων υποψήφιων ενοικιαστών, ή σε επιμέρους νησιά, που δεν είναι εφικτή η εύρεση κατοικίας από δημόσιους λειτουργούς, όπως καθηγητές, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι (ή ακόμα κι αν είναι το κόστος ενοικίασης είναι δυσθεώρητο), είναι πιθανό να επιβληθούν σύντομα περιορισμοί, κυρίως σε όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά ως ιδιώτες και λιγότερο στους επιτηδευματίες. Ούτως ή άλλως, πάντως, όσοι διαθέτουν χαρτοφυλάκια ακινήτων, δηλαδή 5-10 διαμερίσματα, ή και περισσότερα, ήδη έχουν σπεύσει να συστήσουν εταιρείες (είτε ΙΚΕ είτε Α.Ε.), προκειμένου να μπορούν να δικαιολογούν τις δέουσες δαπάνες.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°