Απλοποίηση και e-έναρξη εργασιών.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας με την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών δηλώσεων και την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης στις ΔΟΥ των απαιτουμενων δικαιολογητικών προαναγγέλλεται σε έγγραφη απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο Τρ. Αλεξιάδης όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Απαντώντας σε καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών η οποία έγινε μέσω του βουλευτή Αχάΐας Ν. Νικολόπουλου και αφορά την παράνομη λειτουργία κέντρων ξένων γλωσσών, ο κ. Αλεξιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Για την αποτελεσμαπκότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων αλλά και την καλύτερη λειτουργία των ήδη επιβαρυμένων ΔΟΥ, η υπηρεσία μας κινείται προς την κατεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών έναρξης (ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, κατάργηση δικαιολογητικών που επιβαρύνουν την έναρξη κ,λπ.)»

Η διαδικασία για τη σύσταση και την έναρξη εργασιών Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε.- Ε.Ε.) Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) -Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) πραγματοποιείται από πς Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ), δηλαδή από τα ΚΕΠ (για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ) και από τους συμβολαιογράφους (για πς Α.Ε και τις ΙΚΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3853/2010 και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°