Απλουστεύονται οι διαδικασίες στο ΓΕΜΗ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέσω του ΓΕΜΗ επιδιώκει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη λειτουργία του ΓΕΜΗ είναι:

1. Απλούστευση διαδικασιών μέσω του εκτεταμένου περιορισμού των πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας και της θέσπισης αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων που θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υπόχρεους

2. Διεύρυνση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ με την ένταξη των συμβολαιογράφων, προκειμένου οι υπόχρεοι να έχουν εναλλακτική επιλογή και δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης καταχώρισης πράξεων και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ

3. Μείωση της γραφειοκρατίας με την ενοποίηση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, σε ένα σημείο, μέσω της κατάργησης της σχετική αρμοδιότητας από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και της απόδοσης της στις ΥΓΕΜΗ

4. Επικαιροποίηση υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ

5. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

6. Πρόβλεψη κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΓΕΜΗ

7. Θεσμοθέτηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για όλες τις εταιρείες

8. Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το taxis, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες

9. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους

10. Πρόβλεψη συνεπειών για υπόχρεους έγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα, πέραν των προστίμων

11. Πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις ΥΓΕΜΗ.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες αλλάζουν εκ βάθρων το ΓΕΜΗ τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και θα ενσωματωθούν στο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, στο οποίο υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που προβλέπει τη μείωση των στοιχείων υποχρεωτικής δημοσιότητας για τις επιχειρήσεις. Έρχεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Μάθετε περισσότερα:

Έρχεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για τις επιχειρήσεις

Alfred - 360°