Από 1ης Ιουλίου η δήλωση των υπερωριών μέσω sms

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Από 1ης Ιουλίου η δήλωση των υπερωριών μέσω sms

Από την ερχόμενη Κυριακή 1η Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλουν οι εργοδότες την αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης του εργαζομένου στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο σύστημα του υπουργείου Εργασίας. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα απόφαση με την οποία επανακαθορίζονται οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα στα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ να μπορούν να ενημερώνουν μέσω κινητού τηλεφώνου το σύστημα «Εργάνη» την ώρα έναρξης του ελέγχου τους και να «μπλοκάρουν» τους εργοδότες από τη δυνατότητα υποβολής κινήσεων της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, θα υπάρχει στο εξής έλεγχος των προσλήψεων που δηλώνονται ως «προσλήψεις τελευταίας στιγμής».

Σύμφωνα με την απόφαση, το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο σύστημα «Εργάνη». Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα.

Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο σύστημα «Εργάνη». Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού . Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν από την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Έλεγχος στις προσλήψεις της «τελευταίας στιγμής»

Επίσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ μπορούν να δηλώνουν μέσω κινητού τηλεφώνου στο σύστημα «Εργάνη» την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και είναι εμφανής στον εργοδότη. Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ο νέος τρόπος καταγραφής θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις που γίνονται έλεγχοι παρατηρούνταν από το ΣΕΠΕ το φαινόμενο των προσλήψεων της «τελευταίας στιγμής». Δηλαδή, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι δηλώνονταν στο σύστημα «Εργάνη» την ώρα που έμπαιναν οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ στις επιχειρήσεις. Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας αναφέρουν αυτές που αφορούν ελέγχους κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης ή σε κέντρα διασκέδασης, όταν οι επιχειρηματίες, με την εμφάνιση των εκλεκτικών αρχών του ΣΕΠΕ, μπορούσαν μέσω ειδικών εφαρμογών και το πάτημα ενός κουμπιού να «ανεβάσουν» στο σύστημα «Εργάνη» μαζικά τις προσλήψεις του προσωπικού (που ναι μεν εργαζόταν, αλλά δίχως ασφάλιση) ή άλλες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, όπως για παράδειγμα στα ωράρια εργασίας. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας με μακροχρόνια εμπειρία σε ελέγχους αδήλωτης εργασίας, με τον τρόπο αυτό οι εργοδότες ήταν νομικά κατοχυρωμένοι. Όπως λένε τα στελέχη των ελεγκτικών αρχών, το προσωπικό «στα χαρτιά» φαινόταν ότι κατά την ώρα του ελέγχου μόλις είχε ξεκινήσει την εργασία του, η οποία είχε ήδη δηλωθεί από πριν στο σύστημα «Εργάνη» και έτσι οι εργοδότες απέφευγαν τα τσουχτερά πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας των 10.550 ευρώ ανά ανασφάλιστο εργαζόμενο και παράλληλα δεν κατέβαλλαν τις ασφαλιστικές εισφορές ή ό,τι άλλο προβλέπεται από τη νομοθεσία.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°