Από σήμερα η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Με αλλαγές και αναβαθμίσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) ξεκινάει σήμερα η περίοδος υποβολής δηλώσεων από τους αγρότες, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δύναται να υποβληθούν έως τις 9 Ιουνίου, αλλά με ποινή 1% ανά ημέρα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι η ενιαία αίτηση ΟΣΔΕ είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης.

Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ο στόχος αναφορικά με τη διαδικασία των αιτήσεων ΟΣΔΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα. Προς τούτου, τη φετινή περίοδο επεκτείνεται η χρήση της δωρεάν εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής της σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτροφών, ενώ οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται εξίσου δωρεάν με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων με μια σειρά μέτρων, εκ των οποίων το κυριότερο είναι η κατάργηση των φορέων β’ βαθμού. Όλοι, πλέον, οι φορείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μετονομάζονται σε «Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων». Επιπροσθέτως για πρώτη φορά φέτος το κόστος για την υποβολή της κάθε αίτησης θα αναγράφεται στην αίτηση (ανεξάρτητα απ’ τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).

Ταυτόχρονα, συστήνεται και λειτουργεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των φορέων καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°