Από το 2018 οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017
Από το 2018 οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των αγοραίων τιμών, καθώς και ένα σχέδιο για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ του 2018 από τον Μάρτιο του επόμενου έτους ετοιμάζει πυρετωδώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το κείμενο του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου, στο οποίο φέρονται να έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και δανειστές, οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα πρέπει να είναι έτοιμες τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, αντί του Ιουνίου 2017 που είχε αρχικώς οριστεί.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», θα υπολογιστεί με βάση τις σημαντικά υψηλές σε πολλές περιοχές της χώρας αντικειμενικές φορολογητέες αξίες των ακινήτων, σε σύγκριση με τις τιμές της αγοράς, ενώ το νέο σύστημα υπολογίζεται να είναι έτοιμο για εφαρμογή από την 1η Ιανουάριου 2018 και με βάση αυτό θα επιδιωχθεί να εκδοθούν από τον Μάρτιο του 2018 τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο φετινός όσο και ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα έχουν στόχο να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ, η είσπραξη των οποίων εάν δεν καταστεί δυνατή το 2018 λόγω των νέων τιμών, που θα είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις αντικειμενικές που ισχύουν σήμερα, θα πρέπει να μπει «μαχαίρι» στις απαλλαγές που εφαρμόζονται και φέτος.

Ειδικότερα, με βάση το νέο σχέδιο, οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς με τη βοήθεια τεχνικής βοήθειας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την αποτίμηση και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων τιμών των ακινήτων.

Η εν λόγω ομάδα μάλιστα καλείται να συνεργαστεί με μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με στόχο να βελτιωθεί η ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακινήτων με την πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και αν χρειαστεί να ζητηθεί τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2017.

Εφόσον τηρηθεί το ανωτέρω πλαίσιο θα πρέπει έως το τέλος Ιουλίου 2017 να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και να έχει προσδιοριστεί η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αξιών και η μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με τις διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων.

Στη συνέχεια με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί:

  • 'Εως το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να διαμορφωθεί ειδική - τεχνική ομάδα για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να έχει αναπτυχθεί μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων αξιών των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
  • Το Νοέμβριο 2017 θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο πλήρης προσδιορισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του υφιστάμενου κτηματολογίου και μέσω διασταυρωτικού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με όλες τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες.
  • Τον Δεκέμβριο 2017 να έχει θεσπιστεί η νομοθεσία για την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα τηρηθούν κατά γράμμα θα πρέπει έως το τέλος Μαρτίου να έχουν εκδοθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 με βάση τις νέες φορολογητέες τιμές.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι νέες τιμές ακινήτων οδηγήσουν σε μικρή πτώση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 2,65 δισ. ευρώ, θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του φόρου και οι συντελεστές υπολογισμού του θα προσαρμοστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος των εσόδων και να διατηρηθεί ο φορολογικά ουδέτερος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης.

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°