Απόφαση ΣτΕ για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες: Δεν φορολογείται η πώληση μετοχών με ζημιά.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

«Φρένο» στη φορολόγηση της πώλησης μετοχών ημεδαπών εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο βάζει το Συμβούλιο της Επικράτειας, όταν η πώληση είναι ζημιογόνα και δεν αποδίδει κέρδη.

Ανατρέποντας αντίθετη εφετειακή απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του φόρου που προκαταβλήθηκε για την πώληση (το 5% επί της πραγματικής αξίας) ή για τον συμψηφισμό του με άλλους φόρους που οφείλονται στην ίδια οικονομική περίοδο.

Ερμηνεύοντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), σε συνδυασμό με τις συνταγματικές διατάξεις για τη φορολόγηση, το ΣτΕ δέχθηκε ότι σε φόρο εισοδήματος υπόκειται η προσαύξηση της περιουσίας που πηγάζει από την πώληση μετοχών ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και ότι συνεπώς φορολογείται το κέρδος που προσπορίζεται ο πωλητής από τη μεταβίβαση των μετοχών, εν όψει της υπεραξίας τους.

Αυτό, όμως, σημαίνει-κατά το ΣτΕ- ότι η συγκεκριμένη επιβολή φόρου εισοδήματος προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση, ενώ είναι διαφορετικό το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού και φορολόγησης της σχετικής περιουσιακής προσαύξησης.

Επομένως -συμπεραίνει το Β’ τμήμα ΣτΕ- «αν η πώληση τέτοιων μετοχών είναι ζημιογόνα για τον πωλητή, δεν γεννάται φορολογική οφειλή (βάσει του ΚΦΕ – ν.3522/06), ο δε καταβληθείς φόρος πρέπει είτε να επιστραφεί στον πωλητή, είχε να συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος που αυτός τυχόν οφείλει για την ίδια χρήση».

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, τράπεζα υπέβαλε δήλωση για απόδοση του φόρου μεταβίβασης των μετοχών μιας ΑΕ που κατείχε, και τις οποίες πώλησε με ζημία 3,6 εκατ. ευρώ, αφού η λογιστική τους αξία ανερχόταν σε 8,6 εκατ., ενώ το τίμημα πώλησης ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ.

Απόρριψη

Οι φορολογικές αρχές δεν δέχθηκαν για συμψηφισμό τον φόρο 250.000 ευρώ που η τράπεζα κατέβαλε και της επέβαλαν να πληρώσει συνολικά 305.000 ευρώ (για φόρο 250.000 και πρόσθετο φόρο 55.000 ευρώ).

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε προσφυγή της τράπεζας, κρίνοντας ότι ο ΚΦΕ εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή της απέφερε κέρδος ή ζημιά (και η εφαρμογή αυτή δεν παραβιάζει το Σύνταγμα), ενώ δέχθηκε ότι φορολογείται με 5% η πραγματική αξία των μετοχών, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και συνεπώς δεν παρέχεται στην τράπεζα δυνατότητα έκπτωσης του φόρου που πλήρωοε για την πώληση.

Διατυπώνοντας εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, το ΣτΕ (1896/16) αναίρεσε την εφετειακή απόφαση και κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό ότι ο προκαταβληθείς φόρος 5% εκπίπτει από τον συνολικό φόρο εισοδήματος, αφού η πώληση μετοχών ήταν ζημιογόνα, ακύρωσε τη φορολόγηση ύψους 305.000 ευρώ.

Πηγή: εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”

 

Alfred - 360°