Απροετοίμαστη η αγορά για τον κανονισμό GDPR

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
Απροετοίμαστη η αγορά για τον κανονισμό GDPR

Λίγους μόνο μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία Δεδομένων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και σχέδιο που θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, παρόλο που φαίνεται πως έχει ένα καλό επίπεδο κατανόησης του κανονισμού.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε πρόσφατη πρωτογενή έρευνα σε 210 επιχειρήσεις, για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που διεξήγαγε ο Τομέας Management Consultants της ICAP Group. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ICAP, παρά τη συνειδητοποίηση ότι απαιτούνται πολλές εργασίες για να συμμορφωθούν, η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας όσον αφορά την κατάσταση ετοιμότητας ή τα σχέδια συμμόρφωσης. Ομοίως, σημειώνεται μια γκρίζα εικόνα όσον αφορά τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και την αναγκαιότητά του, καθώς και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης των παραβιάσεων δεδομένων.

Στο κρίσιμο ερώτημα της συμμόρφωσης στον νέο κανονισμό, το 57,7% δήλωσε «εν μέρει», το 22,6% «όχι καθόλου» και το 19,7% έδωσε διαβεβαίωση πως έχει συμμορφωθεί.

Ανά μέγεθος εταιρείας

Αναφορικά με τη γνώση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό που διαθέτουν, το 62,2% των επιχειρήσεων άνω των 500 ατόμων δήλωσε «εν μέρει» και το 32,4% είπε «ναι απόλυτα», το 47,8% των επιχειρήσεων από 100499 άτομα είπε «εν μέρει» και το 23,9% έδωσε απόλυτα καταφατική απάντηση, και το 62 % των επιχειρήσεων κάτω των 100 είπε ότι κατέχει εν μέρει τέτοιου τύπου γνώση και μόλις το 13% έδωσε απόλυτα καταφατική απάντηση.

Ενδιαφέρον πάντως είχε η θετική απάντηση (53%) από το σύνολο των επιχειρήσεων πως αναμένεται να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR.

Επίσης, μόλις το 63% δήλωσε πως έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του σε θέματα ασφάλειας και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία στις επιχειρήσεις άνω των 500 ατόμων το ποσοστό γνώσης του νέου κανονισμού έφτανε στο 86%, στις επιχειρήσεις από 100 μέχρι 499 άτομα το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 84% και στις επιχειρήσεις κάτω των 100 ατόμων στο 65%. Ο τομέας των υπηρεσιών φάνηκε να έχει σε μεγαλύτερο ποσοστό (84%) γνώση του τι σημαίνει προσωπικά δεδομένα, σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Ακολουθούν η βιομηχανία (81%), εμπόριο (79%), τουρισμός (68%). Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών ή συνεργατών επίσης ο τομέας των υπηρεσιών εμφανίζει υψηλό ποσοστό (78%), ακολουθεί το εμπόριο (73%), έπεται η βιομηχανία (63%), και στο τέλος εμφανίζεται ο τομέας του τουρισμού (40%).

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°