Αρχισαν οι αυτόματοι συμψηφισμοί.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα για να συμψηφίσει ένας φορολογούμενος την επιστροφή φόρου εισοδήματος που δικαιούνται με μια βεβαιωμένη οφειλή του π.χ. τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να στηθεί στην ουρά της εφορίας του για να υποβάλει τη σχετική αίτηση προκειμένου να προχωρήσει ο συμψηφισμός.Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτήν την ταλαιπωρία των φορολογούμενων προχωρώντας σε αυτόματους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου με βεβαιωμένες οφειλές.

Ήδη ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο συμψηφισμού επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με αρρύθμιστες οφειλές.

Πρόκειται για μια διαδικασία, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με στόχο όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ «την περαιτέρω εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και τη μείωση των συναλλαγών.»

Για πρώτη φορά, έγιναν 92.958 συμψηφισμοί, που αφορούσαν στα έτη 2014,2015 και 2016, για τους φορολογούμενους, που έχουν μόνο μία αρρύθμιστη οφειλή. Το ποσό του συμψηφισμού έφτασε τα 6,75 εκατ. ευρώ.

Στους εν λόγω φορολογούμενους θα αποσταλεί ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για τη σχετική διαδικασία που ακολούθησαν οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, ενώ οι συμψηφισμοί θα είναι εμφανείς και στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στον λογαριασμό τους στο Taxisnet.

Σε δεύτερο στάδιο οι υπηρεσίες της ΓΔΔΕ θα προχωρήσουν σε συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με δύο τουλάχιστον αρρύθμιστες οφειλές.

Σε επόμενη φάση όπως έχει δηλώσει η διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ Σοφία Σεχπερίδου οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά σε συμψηφισμούς.

Δηλαδή με τους προσωπικούς τους κωδικούς θα εισέρχονται στο ηλεκτρονικό σύστημα θα βλέπουν τις οφειλές και τις επιστροφές και θα προχωρούν στον συμψηφισμό εφόσον το επιθυμούν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εν τω μεταξύ στα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται και η περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας με την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών δηλώσεων και την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης στις ΔΟΥ των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”

Alfred - 360°