Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Δέκα παράμετροι ελέγχου για την εταιρεία

Πως μπορείτε να προσδιορίσετε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών σας, σταθμίζοντας ουσιαστικές παραμέτρους ; Εξετάστε το μείγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησής σας, σε σχέση με τις παρακάτω παραμέτρους και αξιολογήστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ποιότητα:
 

  1. Πρόσβαση : Η υπηρεσία λαμβάνεται εύκολα σε βολικούς χώρους, χωρίς μεγάλη υπομονή.
  2. Διαφήμιση : Η υπηρεσία περιγράφεται επακριβώς στη ΄΄ γλώσσα ΄΄ που καταλαβαίνει ο καταναλωτής, χωρίς παραπλανητικές υποσχέσεις.
  3. Ικανότητα: Οι υπάλληλοι διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και γνώσεις για την παροχή των υπηρεσιών.
  4. Ευγένεια : Οι υπάλληλοί σας είναι ευγενικοί, σέβονται τον πελάτη, τον εκτιμούν και τον εξυπηρετούν πρόθυμα και γρήγορα.
  5. Εχεμύθεια : Η εταιρεία διαθέτει εχεμύθεια και κάποιο σύστημα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των πελατών της και στόχος της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών.
  6. Αξιοπιστία : Οι υπηρεσίες προσφέρονται με ακρίβεια και συνέπεια, πάντα με την ίδια ποιότητα και την ίδια ποιότητα στην εξυπηρέτηση.
  7. Προθυμία : Οι υπάλληλοί σας ανταποκρίνονται γρήγορα και με προθυμία στα προβλήματα και τα αιτήματα των πελατών και τα επιλύουν ή τα μεταφέρουν στη διοίκηση της εταιρείας, χωρίς να τα αποκρύπτουν.
  8. Ασφάλεια : Εξασφαλίστε ότι κατά την παροχή της υπηρεσίας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πελάτη, ούτε προκαλεί αμφιβολίες ο τρόπος παροχής.
  9. Υλικά στοιχεία της υπηρεσίας : Τα υλικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας δείχνουν την ποιότητα της υπηρεσίας, π.χ. τεχνολογία, περιβάλλον, κ.λπ.
  10. Κατανόηση των αναγκών του πελάτη : Οι υπάλληλοι καταβάλλουν προσπάθεια να κατανοήσουν τις ανάγκες του πελάτη και δείχνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.


Να θυμάστε πάντα ότι όταν διασφαλίσετε την ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών σας, αμέσως μετά θα πρέπει να προσανατολιστείτε στην ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Alfred - 360°