Αύξηση ληξιπρόθεσμων έναντι προμηθευτών

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018
Αύξηση ληξιπρόθεσμων έναντι προμηθευτών

Στα στοιχεία του Απριλίου εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, καθώς το ζητούμενο είναι να καταγραφεί μεγάλη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, να εκπληρωθεί το «προαπαιτούμενο» που έχει θέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης και να προχωρήσει μέσα στον μήνα η εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Τα στοιχεία του Μαρτίου, που ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομικών, έδειξαν νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αύξηση έφτασε στα 114 εκατ. ευρώ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η προηγούμενη υποδόση από τον ESM έφτασε στον λογαριασμό του Δημοσίου μόλις τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ο χρόνος να διοχετευτεί η επιπρόσθετη ρευστότητα στην αγορά.

Ο Μάρτιος είναι ο δεύτερος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο το υπουργείο Οικονομικών καταγράφει αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από τα 2,461 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, τα χρέη αυξήθηκαν στα 2,62 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο παρατηρήθηκε και νέα αύξηση, στα 2,734 δισ. Ευρώ.

Από τα 2,734 δισ. ευρώ, το 1,308 δισ. ευρώ αφορά τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι τα χρέη των Ταμείων και ειδικά του ΕΟΠΥΥ- παρουσίασαν σημαντική μείωση τον Μάρτιο, παρά τη γενικότερη τάση. Έτσι, η συνολική οφειλή των ασφαλιστικών ταμείων περιορίστηκε σε 1,308 δισ. ευρώ από 1,452 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ να περιορίζονται στα 485 εκατ. ευρώ από 585 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Στα νοσοκομεία οι οφειλές εμφανίζονται αισθητά αυξημένες, στα 529 εκατ. ευρώ (από 439 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο), ενώ αυξημένα είναι και τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από τα 273 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, στα 326 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο).

Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στα χρέη των υπουργείων, καθώς από τα 59 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν στα 137 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη μεταβολή οφείλεται στην ανάληψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Οι φόροι που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μειώθηκαν κατά 101 εκατ. ευρώ, στα 675 εκατ. ευρώ από 776 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Από το ποσό αυτό, τα 397 εκατ. ευρώ αφορούν τους άμεσους φόρους και τα 168 εκατ. ευρώ τα μη φορολογικά έσοδα.

Αυξημένο το α' τρίμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα Το πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης παρουσιάζει περαιτέρω αύξηση στο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται με διαφορετική μεθοδολογία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με αυτή που ακολουθεί η ΕΛΣΤΑΤ, ωστόσο δεν παύει η επίδοση να είναι ενδεικτική της πορείας).

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,581 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριου Μαρτίου 2018 έναντι 2,062 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι «πηγές» παραγωγής του πρωτογενούς πλεονάσματος. Έτσι, φέτος η απόδοση οφείλεται στα οικονομικά μεγέθη της κεντρικής διοίκησης, καθώς σε όλους τους υπόλοιπους τομείς παρατηρείται μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και κεντρική κυβέρνηση εκτός του κρατικού προϋπολογισμού). Ειδικότερα:

1. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, το πρωτογενές πλεόνασμα έχει εκτοξευτεί σε 1,619 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι μόλις 317 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

2. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης εκτός κρατικού προϋπολογισμού, το πλεόνασμα ανήλθε στα 390 εκατ. ευρώ έναντι 732 εκατ. ευρώ πέρυσι.

3. Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπήρξε μικρή μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, στα 176 εκατ. ευρώ από 202 εκατ. ευρώ πέρυσι.

4. Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης το πρωτογενές πλεόνασμα μειώθηκε στα 717 εκατ. ευρώ από 1,006 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°