Η Revival αντιλαμβανόμενη την σημασία της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών σας συστημάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικής συνέχειας (Backup & Recovery Solutions) σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σας διακόπτεται λόγω φυσικών ή άλλων καταστροφών.

Τα κύρια πλεονεκτήματα μίας τέτοιας υπηρεσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Οικονομική λύση ανάκαμψης με κόστος προσαρμοσμένο στα μέτρα σας.
  • Δυνατότητα λύσης υψηλής διαθεσιμότητας δεδομένων.
  • Ανάκαμψη των πληροφορικών συστημάτων σύμφωνα με την επιχειρηματική πολιτική της Επιχείρησης ή του Οργανισμού.
  • Υποστήριξη σε περίπτωση καταστροφής: Αποκατάσταση των λειτουργιών στο εναλλακτικό κέντρο και επαναφορά της λειτουργίας της Επιχείρησης.
  • Δυνατότητα δοκιμών ανάκτησης του συστήματος παραγωγής.
  • Παροχή ασφαλής φύλαξης ψηφιακών δεδομένων, εκτός έδρας, με γρήγορη και αξιόπιστη ανάκτηση.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού σας σε τεχνικά θέματα και διαδικασίες ανάκαμψης.
  • Άμεση τεχνική βοήθεια.