Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του CRM Analytics είναι:  

  • Πληροφορίες και απαντήσεις για τους χρήστες σας, σε ένα εύκολο στην χρήση γραφικό περιβάλλον και σε ένα σαφές και οπτικά ελκυστικό στυλ διάταξης.
  • Λήψη αποφάσεων,
  1. χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του CRM,
  2. έχοντας, ταυτόχρονα, αντλήσει τα δεδομένα των πωλήσεων,
  3. παρουσιάζοντας την τάση στις πωλήσεις, με βαθμούς ανάλυσης, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης των πελατών.
  • Ανάλυση δραστηριοποίησης των πωλητών ανά χρονική περίοδο.
  • Εμφάνιση των προτιμήσεων των πελατών καθώς και των ευκαιριών πώλησης.
  • Αναλύση των δράσεων στο τμήμα Marketing σε συσχετισμό με τις υφιστάμενες πωλήσεις.