Διαγραφή προκαταβολής φόρου για μπλοκάκια που έκλεισαν

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017
Διαγραφή προκαταβολής φόρου για μπλοκάκια που έκλεισαν

Διαγραφή προκαταβολής φόρου για μπλοκάκια που έκλεισαν

Η φορολογική διοίκηση δεν περίμενε ιη μαζική διακοπή εργασιών, με αποτέλεσμα να μην προβλέψει στο βασικό έντυπο Ε1 κωδικό τον οποίο θα μπορούσαν να συμπληρώσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες προχώρησαν το 2016 σε διακοπή εργασιών.

Στη διαγραφή της προκαταβολής φόρου που «χρεώθηκε» σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες πρέπει να προχωρήσουν οι εφορίες, εφόσον έχουν κλείσει από τα τέλη του προηγούμενου έτους τα βιβλία τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εφορίες οφείλουν να διαγράψουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα την προκαταβολή φόρου η οποία μάλιστα ανέρχεται στο 100% του φόρου.

Όπως φαίνεται, η φορολογική διοίκηση δεν περίμενε τη μαζική διακοπή εργασιών, με αποτέλεσμα να μην προβλέψει στο βασικό έντυπο Ε1 κωδικό τον οποίο θα μπορούσαν να συμπληρώσουν όσοι προχώρησαν το 2016 σε διακοπή εργασιών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα συμβεί στις δηλώσεις του 2018 που θα αφορούν τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους.

Το λάθος της φορολογικής διοίκησης διορθώνεται με διευκρινιστική εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία ορίζει ότι εφόσον έχει γίνει διακοπή, για παράδειγμα στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και δεν έχει μεσολαβήσει η έναρξη νέας δραστηριότητας, η προκαταβολή φόρου η οποία βεβαιώθηκε θα πρέπει να διαγράφει.

Πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1ηε-1-2016. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, το προς βεβαίωση ποσόν της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο μισό.

Επίσης, ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η φορολογική διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου με βάση την τελευταία οικονομική χρήση, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

Επίσης, αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της προκαταβολής φόρου

Πότε «σβήνεται»

Ωστόσο, δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης). Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διαπίστωσαν ότι τους έχει συνυπολογισθεί μαζί με τον φόρο και προκαταβολή φόρου θα πρέπει, μαζί με το σχετικό αποδεικτικό διακοπής εργασιών, να μεταβούν στις εφορίες και να ζητήσουν να διαγράφει το ποσό αυτό.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°