Διασύνδεση του TAXISnet με το Μητρώο Πολιτών

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Διασύνδεση του TAXISnet με το Μητρώο Πολιτών

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, η Φορολογική Διοίκηση θα ενημερώνεται για τα ληξιαρχικά γεγονότα του γάμου ή της σύναψης συμφώνου συμβίωσης, της λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, καθώς και του θανάτου, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους πολίτες, πέραντης ενημέρωσης του Μητρώου Πολιτών μέσω του αρμόδιου ληξιαρχείου

Επίσης, με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνεται η Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον πολίτη

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΑΑΔΕ προωθεί την επέκταση της αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του Φορολογικού Μητρώου και με τα στοιχεία των αδειών παραμονής μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°