Διασυνοριακό «άνοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών κατά της φοροδιαφυγής.

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016
Διασυνοριακό «άνοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών κατά της φοροδιαφυγής.

[νέα οδηγία της Ε.Ε.] Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση

Στο «μικροσκόπιο» βάζουν οι ελεγκτικές αρχές της Ε.Ε., φυσικά και της Ελλάδος, τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής και της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης είσπραξης των φόρων. Οι σχετικές ρυθμίσεις περιελήφθησαν μάλιστα στο σχέδιο νόμου για τις οδηγίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (EE) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», η συζήτηση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στο πλαίσιο αυτό με τη νέα Οδηγία επεκτείνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αφού τα κράτη-μέλη, εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, πχ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ., υποχρεούνται να ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με δηλωτέο λογαριασμό για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η μέγιστη περίοδος διατήρησης των πληροφοριών από τους υπεύθυνους επεξεργασίας των πληροφοριών ταυτίζεται με τις διατάξεις περί παραγραφής, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

Επομένως, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται, μεταξύ των κρατών-μελών, δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο κάθε σχετικό εισόδημα (τόκοι, μερίσματα και παρόμοια είδη εισοδήματος), αλλά και τα υπόλοιπα λογαριασμών, καθώς και τα έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι επιδιώκουν την απόκρυψη κεφαλαίου που αποτελεί εισόδημα ή περιουσιακών στοιχείων των οποίων η φορολόγηση έχει αποφευχθεί.

Είσπραξη φόρων

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σχεδίου ουσιαστικά είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη είσπραξη φόρων, για την οποία το πλέον σημαντικό εργαλείο είναι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός της δυνατότητας των φορολογουμένων να αποφεύγουν τη δήλωση μεταφέροντας περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Για το λόγο αυτό και η χώρα μας, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη, πρέπει να διαθέτει ένα μόνο ενιαίο κατάλογο εγχωρίως ορισθέντων μη δηλούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εξαιρούμενων λογαριασμών, τον οποίο θα χρησιμοποιεί τόσο κατά την εφαρμογή της οδηγίας που ενσωματώνεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου όσο και για την εκτέλεση λοιπών συμφωνιών προς εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου. Ετσι, οι κατηγορίες των δηλούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των δηλωτέων λογαριασμών που καλύπτονται από τη νέα οδηγία είναι διαμορφωμένες, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα των φορολογουμένων να αποφεύγουν τη δήλωση μεταφέροντας περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός όμως από τα ανωτέρω με το εν λόγω σχέδιο νόμου διασφαλίζεται και η ευθυγράμμιση του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις διεθνείς εξελίξεις, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν το κόστος και το διοικητικό βάρος για τις φορολογικές διοικήσεις και τους οικονομικούς φορείς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατατέθηκαν και οι τροπολογίες για την επίλυση θεμάτων σχετικά με το leasing αυτοκινήτων, αλλά και για την παράταση προθεσμιών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις διατάξεις, αλλά και τις τροπολογίες του σχεδίου νόμου υπερψήφισαν εκπρόσωποι της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Ελληνες και Ενωση Κεντρώων).

Alfred - 360°