Η Revival σάς παρέχει συγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Λύσεις προκειμένου να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα της επιχείρησής σας, προς όφελος της εταιρείας σας αλλά και των πελατών σας. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παρέχουν οργάνωση, εύκολη διαχείριση, σωστό έλεγχο και πλήρη εικόνα των κινήσεων ανά πάσα στιγμή.

Η υπηρεσία Διαχείριση "Ταχυπληρωμών" σας παρέχει:

  • Παραγωγή ταχυπληρωμών βάση οικονομικού διακανονισμού και τρόπου πληρωμής.
  • Δημιουργία αρχείων αποστολής σε ΕΛΤΑ ή/και τρίτους (π.χ Inform ΛΥΚΟΣ).
  • Ενημέρωση εισπραχθέντων ταχυπληρωμών από ηλεκτρονικά αρχεία ΕΛΤΑ/ ΔΙΑΣ κλπ.