Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με το νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, ..." έδωσε η Βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, κατά την διάρκεια της συζήτησης του στην αρμόδια επιτροπή της βουλής.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και αύριο στην αρμόδια επιτροπή, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα το πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση στην βουλή.

Alfred - 360°