ΔΗΛΕΔ: Πάνω από 74.000 οφειλέτες έχασαν τις 100 δόσεις

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
ΔΗΛΕΔ: Πάνω από 74.000 οφειλέτες έχασαν τις 100 δόσεις

ΔΗΛΕΔ: Πάνω από 74.000 οφειλέτες έχασαν τις 100 δόσεις.

▼ Πάνω από 74.000 οφειλέτες του Δημοσίου απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν εμπρόθεσμα νέες οφειλές που εν τω μεταξύ βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή για να απαντηθεί ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου για το πόσοι πολίτες έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων από την αντικειμενική αδυναμία εξόφλησης τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο, αν και αρχικά σημειώνεται ότι η απάντηση στο ερώτημα του βουλευτή «δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια», αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS, όπως αυτά ενημερώνονται από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι πολίτες που έχασαν τη ρύθμιση των “100 δόσεων” λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών τρεχουσών οφειλών ανέρχονται σε 74.102 οφειλέτες».

Πάντως, ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η πληροφορία που παρατίθεται στο έγγραφο αφορά μόνο τους οφειλέτες οι οποίοι:

■ δεν κατάφεραν να καταβάλουν εφάπαξ νέες οφειλές προς το Δημόσιο, έστω και με καθυστέρηση 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, όπως προβλεπόταν μέχρι 31-12-2016, ή δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν κι αυτές τις οφειλές έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την «πάγια ρύθμιση» του ν.4152/2013 .

■ δεν κατάφεραν να καταβάλουν εφάπαξ νέες οφειλές προς το Δημόσιο, έστω και με καθυστέρηση 15 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, στο διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, ή δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν κι αυτές τις οφειλές έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την «πάγια ρύθμιση» του ν

4152/2013 .

■ δεν κατάφεραν να καταβάλουν εφάπαξ και εμπρόθεσμα νέες οφειλές προς το Δημόσιο που προέκυψαν από την 1η-1-2018 μέχρι τις 9-2-2018, ή δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν κι αυτές τις οφειλές έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013.

Στο έγγραφο της ΔΗΛΕΔ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τους οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των «100 δόσεων» για άλλες αιτίες που περιγράφονται στον ν. 4321/2015, πλην των παραπάνω. Δηλαδή στον αριθμό των 74.102 οφειλετών δεν περιλαμβάνονται αυτοί που: α) δεν κατέβαλαν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης β) δεν κατέβαλαν 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης γ) καθυστέρησαν την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δ) δεν υπέβαλαν τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά το διάστημα της ρύθμισης, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της κανονικής προθεσμίας υποβολής τους ε) εντάχθηκαν στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στη ρύθμιση των 100 δόσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2015 εντάχθηκαν συνολικά περισσότεροι από 922.000 οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ μέχρι στις αρχές Νοεμβρίου εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη ρύθμιση αυτή περίπου 474.000 οφειλέτες. Η τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών, η οποία ανέρχεται σε 448.000 οφειλέτες, περιλαμβάνει και όσους έπαψαν να είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση επειδή απλώς κατάφεραν από τον Απρίλιο του 2015 έως και τον Οκτώβριο του 2017 να εξοφλήσουν όλες τις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισής τους (σ.σ.: η ρύθμιση προέβλεπε «έως 100 δόσεις», δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις χρεών που έχουν ρυθμιστεί π.χ. σε 20, 25, 30, 35, 40 δόσεις ανάλογα με το ύψος του χρέους). Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των οφειλετών που έχει χάσει τη ρύθμιση για διάφορους λόγους (όχι μόνο λόγω αδυναμίας αποπληρωμής ή ρύθμισης νέων οφειλών) μπορεί με ασφάλεια να εκτιμηθεί σε περισσότερους από 300.000.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 με τις οποίες κάθε νέα οφειλή προς το Δημόσιο που βεβαιώνεται στο όνομα φορολογούμενου ο οποίος έχει εντάξει παλαιότερες οφειλές του στη ρύθμιση των «100 δόσεων» μπορεί να ρυθμιστεί με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013, έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη έστω και κατά ένα τμήμα της.

Η ρύθμιση κάθε νέας οφειλής έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, βάσει του ν. 4152/2013, μπορεί να γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτούμενης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί η προσέλευση του οφειλέτη στην αρμόδια ΔΟΥ για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ρυθμίζεται αυτοτελώς κάθε νέα οφειλή που προκύπτει. Δηλαδή ένας φορολογούμενος ενταγμένος στη ρύθμιση των «100 δόσεων» μπορεί ταυτόχρονα για 5 νέες οφειλές που έχουν προκόψει εν τω μεταξύ να έχει ενταχθεί σε ισάριθμες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων.

Έτσι, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης των «100 δόσεων» λόγω μη έγκαιρης τακτοποίησης κάθε νέας οφειλής που βεβαιώνεται στο όνομα του οφειλέτη.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°