Δημιουργία Ειδικών κωδικών

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
Δημιουργία Ειδικών κωδικών

Από τις 06/05/2014, η Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γ.Γ.Δ.Ε., ανακοίνωσαν τη λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπατυ με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα(public)».

Η υπηρεσία επανασχεδίαστηκε όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της ΓΓΠΣ στις 6/5/2014.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι:

  • Η υπηρεσία μπορεί να αξιοποιηθεί απ’ όλους τους πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.
  • Υπάρχει μηνιαίο όριο κλήσεων της υπηρεσίας.
  • Ο ΑΦΜ τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται, ενημερώνεται με ειδική ειδοποίηση, για το ΑΦΜ / ονοματεπώνυμο που έκανε την αναζήτηση.
  • Μέσω της οθόνης εγγραφής στην υπηρεσία μπορεί κάποιος να εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο ΑΦΜ να καλεί την υπηρεσία γι’ αυτόν.

Για την χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει ο χρήστης:


i. Να εγγραφεί στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των TAXISnet κωδικών του.

ii. Να αποδεχτεί την πολιτική ορθής χρήσης της υπηρεσίας.

iii. Να αποκτήσει ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών».

  • Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι ειδικούς κωδικούς πρόσβασης.
  • Για τα Νομικά Πρόσωπα μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους (όπως έχουν ορισθεί στο TAXISnet) μπορούν να αποκτήσουν γι’ αυτά ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό των εξουσιοδοτήσεων μέσω της οθόνης εγγραφής στην υπηρεσία.

iv. Να χρησιμοποιήσει ένα «πρόγραμμα πελάτη (client)» της αρεσκείας του για την κλήση της υπηρεσίας.

Ένα «πρόγραμμα πελάτη» ( client ) για Windows και Linux μπορείτε να κατεβάσετε από την σελίδα "Πρόγραμμα Πελάτης για Διαδικτυακή Υπηρεσία Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα(public)".

Αναλυτικές προδιαγραφές της υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μπορείτε να στέλνετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικτυακή υπηρεσία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : g2c@gsis.gr

Διαδικασία έκδοσης :

http://www.gsis.gr/

Yπηρεσίες προς επιχειρήσεις.

Εισάγουμε τους κωδικούς του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρίας :

Επιλέγω ρόλο –ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, και από το tab διαθέσιμες υπηρεσίες –επιλέγω δημιουργία Ειδικού Κωδικού, όπου και εισάγω τους κωδικούς που θέλω.

Με την έκδοση των κωδικών , ενημερώνω τον μηχανογράφο για την εισαγωγή των κωδικών στο λογιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης.

Alfred - 360°