Πιστοποιησεις Ξενοδοχειων

Μαζί ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνουμε την ασφάλεια των πελατών του ξενοδοχείου και της διοργάνωσης σας!

Η Revival Consulting Services S.A., ενδυναμώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και στρατηγικής για περισσότερο από 20 χρόνια,. Συνδυάζοντας τη βαθειά γνώση του κλάδου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στον έντονα εναλλασσόμενο τουριστικό κλάδο και επενδύοντας στην τεχνογνωσία των στελεχών, αλλά και των συνεργατών της, προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου προτύπου. Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ερμηνεύοντας τα νέα δεδομένα, η Revival έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τις πρώτες πιστοποιήσεις ελληνικών ξενοδοχείων.

H Revival επιμελείται την οργάνωση για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής, πρόληψης, επαγρύπνησης και επιδημιολογικής επιτήρησης, για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος όπως ο COVID-19, ή για τον περιορισμό της μετάδοσής του, αναφορικά με τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας.

Οι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς λόγω του COVID-19 στην Τουριστική Βιομηχανία είναι ριζικά διαφορετικές από τις ισχύουσες έως σήμερα και η αναδιάρθρωση της λειτουργίας μιας μονάδας φιλοξενίας ξενοδοχείου στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών είναι πρόκληση. Η Revival, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτή την πρόκληση, προσφέροντας το νέο πρότυπο B&W CERT της Swiss Approval, για την οργάνωση και τη διοίκηση υπηρεσιών φιλοξενίας. Η σχετική πιστοποίηση έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο δύο (2) βασικές κατηγορίες: 

 • Μεταδιδόμενα νοσήματα και επιδημιολογική επιτήρηση (White Office)
 • Μη μεταδιδόμενα νοσήματα και πρώτες βοήθειες (Blue Office)

Η πιστοποίηση του προτύπου B&W καθορίζει και λαμβάνει προληπτικές ενέργειες με στόχο : 

 • Τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης και διασποράς μεταδιδόμενου νοσήματος 
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών Αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων Φορέων 
 • Την διαχείριση περιστατικών υγείας με παροχή ιατρικής φροντίδας και μέριμνας με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο
 • Την ανάδειξη της δέσμευσης του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον COVID19 
 • Την ενίσχυση της στρατηγικής του για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων, των πελατών και των επισκεπτών του, σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους και τους πόρους για τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου περιβάλλοντος 
 • Την ενεργή συμβολή του στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, του επισκέπτη και όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών


Πρόκειται για την πιστοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει πως η ξενοδοχειακή ομάδα έχει προβεί στο σύνολο των προβλεπόμενων προληπτικών ενεργειών, ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εξάπλωσης ενός μεταδιδόμενου νοσήματος, όπως ο COVID-19, και να διαχειριστεί περιστατικά υγείας, θωρακίζοντας την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών.

Η δυνατότητα αφομοίωσης κάθε νέου πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις κρατικές οδηγίες και κατευθύνσεις, αλλά και άμεσης εφαρμογής του, αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του εν λόγω προτύπου, δίνοντας λύση στο σημαντικό προβληματισμό των ξενοδόχων σχετικά με την ασφαλή επαναλειτουργία τους και την κάλυψη των μακροχρόνιων αναγκών τους. Το νέο ελληνικό σήμα πιστοποίησης «Health First» (ΦΕΚ2084/30/5/2020) , το οποίο θα εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει ήδη ενσωματωθεί στο διεθνές πρότυπο B&W. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, η ταχύτητα των ενεργειών, αλλά και η τήρηση των διαδικασιών που συνεχώς μεταβάλλονται, σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποστήριξη, θα αποτελέσουν βασικούς άξονες, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η οποία θα είναι το καθοριστικό  ζητούμενο για τον πελάτη και το βασικό μέλημα για τον ξενοδόχο στην «Νέα Εποχή». Οι κανόνες στον τομέα του τουρισμού γράφονται από την αρχή και η προσαρμογή πρέπει να είναι άμεση, ώστε να ανακτηθούν τα κεκτημένα του 2019 και να μπορέσουν οι τουριστικές μονάδες να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. 

Η εταιρεία μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης ενώπιον της κοινωνίας, αποδεικνύει έμπρακτα ό,τι η ασφάλεια και η υγεία των επισκεπτών ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας.

Η Revival συνεχίζει να καινοτομεί και να βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Γιατί η πρόληψη είναι… η μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Mystery Audits
0
Advisory projects
0
Προκαταρκτικές γνωματεύσεις

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: